Usnesení Vědecké rady KTF UK z hlasování per rollam 16. 6. 2013

Usnesení Vědecké rady KTF UK z hlasování per rollam 16. 6. 2013

Č.j.: 780/13

V Praze, dne 16. června 2013


Usnesení Vědecké rady KTF UK z hlasování per rollam
  1. VR KTF UK projednala a schvaluje návrh habilitační komise pro habilitační řízení JUDr. Miroslava Černého, Dr. Z celkového počtu členů VR KTF UK (17) se účastnilo hlasování 13 členů. Hlasování: 13 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 0 se zdržela.

  2. VR KTF UK projednala a schvaluje návrh zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském a bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury a Historické vědy. Z celkového počtu členů VR KTF UK (17) se účastnilo hlasování 13 členů. Hlasování: 12 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 1 se zdržel.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkanPoslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty