Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 12. 11. 2013

Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 12. 11. 2013


Č.j.: 1547/13

V Praze, dne 5. prosince 2013


Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 12. 11. 2013
  1. VR KTF UK schvaluje program zasedání. Z počtu členů VR UK KTF (17) se hlasování zúčastnilo 9 členů, 9 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

  2. VR UK KTF projednala a schvaluje zápis zasedání Vědecké rady ze dne              24. 5. 2013. Z počtu členů VR UK KTF (17) se hlasování zúčastnilo 9 členů,         9 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

  3. VR KTF UK schvaluje doc. Vojtěcha Novotného garantem studijního programu Teologie. Z počtu členů VR UK KTF (17) se hlasování zúčastnilo 10 členů,         10 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

  4. VR KTF UK schvaluje návrh komisí pro státní závěrečné zkoušky. Z počtu členů VR UK KTF (17) se hlasování zúčastnilo 10 členů, 10 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

  5. VR KTF UK vzala na vědomí informace vedení KTF tichým souhlasem.

  6. VR UK KTF projednala a schvaluje návrh ročního hodnocení studentů doktorských studijních programů. Z počtu členů VR UK KTF (17) se hlasování zúčastnilo      10 členů, 10 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

  7. VR KTF UK schvaluje prof. Prudkého jako kandidáta na koordinátora PRVOUK. Z počtu členů VR UK KTF (17) se hlasování zúčastnilo 10 členů, 10 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty