Oznámení o výši poplatků spojených se studiem v r. 2005/2006 (4. 4. 2005)

Oznámení o výši poplatků spojených se studiem v r. 2005/2006

Č.j.: 622/05 

V Praze dne 4. dubna 2005


V souladu s § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a po vyjádření AS KTF UK ze dne 31. 3. 2005 stanovuji pro akademický rok 2005/2006 tuto výši poplatků spojených se studiem:


Poplatek za delší studium (§ 58 odst. 3 zákona o vysokých školách a čl. 1 odst. 2 a) přílohy č. 6 statutu UK) – 1.500,- Kč měsíčně, tj. 18.000,- Kč ročně.


Poplatek za další studijní program (§ 58 odst. 4 zákona o vysokých školách a čl. 1 odst. 2 b) přílohy č. 6 statutu UK) – 1.000,- Kč za rok.


Poplatek pro cizince (§ 58 odst. 5 zákona o vysokých školách a čl. 1 odst. 3 přílohy č. 6 statutu UK) - 10.000,- USD/ semestr; - 1 800 USD/ kurz.


Poplatek za přijímací řízení pro ak. rok 2006/07 - 500,- Kč (přihláška podána pouze v tištěné podobě)

                                                                                  - 400,­- Kč (přihláška podána i elektronicky).


prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: