Usnesení vědecké rady KTF UK dne 26. 11. 2004

  Usnesení vědecké rady KTF UK dne 26. 11. 2004

  1. VR schválila program jednání v navrhovaném znění:

   1. Schválení programu

   2. Schválení zápisu z minulého zasedání

   3. Komise a otázky ke státním závěrečným zkouškám pro akademický rok 2004-2005

   4. Informace o doktorském studiu

   5. Podmínky přijímacího řízení doktorského studia

   6. Různé

  2. VR schválila složení komisí ke státním závěrečným zkouškám podle předlo-ženého návrhu.

  3. VR schválila předložený návrh otázek ke státním závěrečným zkouškám.

  4. VR schválila po úpravách podmínky k přijímacímu řízení do doktorského studia v akademickém roce 2004-2005.

  5. VR stanovila, že pro kurz „Zkouška z cizího jazyka“ JAZ004 jsou akceptová-ny tyto jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština. Lektor ověří schopnost přeložit odborný teologický text do češtiny a přeložit formální text do zvoleného cizího jazyka. VR doporučila věnovat se dále problematice studia cizích jazyků na KTF UK.


  Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám