Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 27. 5. 2005

Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 27. 5. 2005

Č.j. 1142/05


 1. VR KTF UK schválila program svého zasedání.

 2. VR KTF UK schválila zápis ze zasedání 26. 11. 2004 s opravou.

 3. VR KTF UK vzala na vědomí informaci předsedy VR prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera o aktualitách na KTF UK.

 4. VR KTF UK schválila re/akreditace studijních oborů na Ústavu dějin křesťanského umění:

    a. 

  Reakreditaci  bakalářského studijního programu oboru  Dějiny křesťanského umění

    b. 

  Reakreditaci navazujícího magisterského studijního programu oboru Dějiny křesťanského umění

    c. 

  Akreditaci doktorského studijního programu oboru Dějiny křesťanského umění

    d. 

  Akreditaci doktorského studijního programu oboru Církevní a obecné dějiny.

 5. VR KTF UK schválila záměr akreditovat studijní obor Humanitární práce a misiologie s tím, že kompletní spis bude předložen k posouzení dodatečně.

 6. VR KTF UK schválila předložené studijní plány pro akademický rok 2005/2006.    


V Praze dne 30. května 2005

Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann

proděkan pro vědu a výzkum
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty