Usnesení Akademického senátu KTF UK dne 28. července 2005

  Usnesení Akademického senátu KTF UK dne 28. července 2005

  Č.j.: 1792/05

  V Praze dne 28. července 2005


  1.   a. 

   AS KTF schvaluje program zasedání v předložené podobě.

   1. Schválení programu

   2. Změny proděkanů

   3. Stylistické úpravy novelizace Studijního a zkušebního řádu KTF UK

   4. Resignace prof. Sousedíka na vedoucího katedry filozofie

   5. Prezentace kandidátů na rektora UK

   6. Různé

     b. 

   AS KTF schválil zápisy ze zasedání dne 28.4.05 a 2.6.05.

  2. Změny proděkanů (poměry hlasů viz zápis):

   1. AS KTF souhlasí, aby proděkanem statutární zástupcem děkana byl jmenován prof. A.-P. Rethmann.

   2. AS KTF souhlasí, aby byl Dr. V. Eliáš odvolán z funkce proděkana pro studium.

   3. AS KTF nesouhlasí, aby byla Dr. Mireia Ryšková, Th.D. jmenována proděkankou pro studium.

   4. AS KTF souhlasí, aby byl PhDr. Libor Ovečka, Th.D. odvolán z funkce proděkana pro rozvoj.

   5. AS KTF souhlasí, aby byl Dr. Vojtěch Eliáš jmenován proděkanem pro rozvoj.

  3. AS KTF přijímá stylistické úpravy druhé novelizace Studijního a zkušebního řádu KTF UK.

  4. AS KTF vykládá  čl. 5, odst. 8 a 9 Řádu doktorských studií KTF UK (viz zápis) tak, že „bez závažných důvodů“ odst 8, pís. b) je třeba vykládat „aniž by k tomu měl vážný důvod.“


  ThLic. Prokop Brož

  předseda AS KTF
  Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
  Sdílet na: