Otázky rodiny v současném světě a v současné církvi 4. a 5. 11. 2015

Mezinárodní vědecká konferenceKonference pořádala KTF UK v Praze ve dnech 4. a 5. 11. 2015. Vystoupilo na ní 12 přednášejících, z toho dva hosté zahraniční.  Účastníků bylo osmdesát až sto.


Cílem konference bylo nahlédnout manželství a rodinu z různých úhlů pohledu. Nešlo tedy jen o pohledy teologické (liturgika, systematická teologie, pastorální teologie), ale také o pohledy jiných společenských věd, (např. ekonomie, sociologie). Pozornost nebyla věnována především momentálně diskutovaným tématům, jako je situace rozvedených nebo svazky homosexuálních osob, ale spíš základním pohledům na změněnou situaci, v níž dnes rodina žije a zásadním teologickým pohledům na manželství a život z víry. Vnímání změněné situace a z toho plynoucím důsledkům velmi napomohl příspěvek prof. Sokola, analyzující do jisté míry v historii měnící se podmínky života rodiny a příspěvek prof. Zulehnera z Vídně, analyzující současné podmínky života rodin.


Při vší různosti přednesených témat je snad možné zdůraznit dva zásadní pohledy či stanoviska, vyplývající z konference. Prvním je upozornění, že není tak důležité přemýšlet nad padesátiprocentní rozvodovostí, jako nad padesátiprocentní úspěšností a stálostí manželství. A druhým poznatkem je, že otázka života rodin je dnes především otázkou sociální a politickou, tedy jak zajistit rodinám podmínky k důstojnému a úspěšnému životu rodin a to nejen v bohaté části světa.


Z konference se připravuje kolektivní monografie, která by obsahovala většinu příspěvků.
o konferenci na iFóru


z programu:

 • Křesťanská rodina ve změněné společnosti

  prof. Jan Sokol, PhD., FHS UK v Praze


 • Manželství a rodina z novozákonní perspektivy

  doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., KTF UK v Praze


 • Trojjediný Bůh – původ a cíl rodiny

  prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., KTF UK v Praze


 • Rodina jako domácí církev

  ThLic. Prokop Brož, Th.D., KTF UK v Praze


 • Rodina a ekonomika

  prof. Ing. Lubomír Mlčoch, Csc, FSV UK v Praze


 • Stáří a rodina

  prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., CMTF UP v Olomouci


 • Anomie jako zdroj likvidace rodin

  Libor Prudký, Ing., PhD., FHS UK v Praze


 • Rodiny v obtížných situacích

  doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., KTF UK v Praze


 • Proměny katecheze a rodina

  doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D., KTF UK v Praze, CMTF UP v Olomouci


 • Liturgie a rodina

  Mgr. Jan Kotas, S.L.L., KTF UK v Praze


 • Zur Lage von Ehe und Familie

  prof. em. DDr. Paul M. Zulehner, teologická fakulta vídeňské univerzity


 • Jak mluví sociologie o rodině

  PhDr. Radek Tichý,PhD. et SLD, KTF UK v Prazebližší informacePoslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám