Předběžné zápisy volitelných, povinně volitelných kurzů a kurzů volného výběru (26. 9. 2005)

Věc: Předběžné zápisy volitelných, povinně volitelných kurzů a kurzů volného výběru

Č.j.2234/05

V Praze dne 26. 9. 2005


Z důvodů nedostatečného počtu zapsaných studentů se nebudou v zimním semestru otevírat níže uvedené kurzy:


  • JAZ103: Četba starozákonních textů

  • JAZ104: Staroslověnština – církevní slovanština

  • VAR112: Přírodní vědy a teologie

  • JAZ111 Sýrština křesťanského starověku I

  • JAZ158: Latinský jazyk pro pokročilé 1

  • FILl117: Seminář k filosofické theodicei

  • HiS003: Církevní a obecné dějiny světové I

  • HIS103:  Diplomní seminář z církevních dějin 1

  • BiB109: Bibliodrama I

  • STE120:  Česko-německý seminářPhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

proděkan pro studium

Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: