Mezinárodní doktorandská konference "Cultural Transfer" 25. 4. 2014

Cultural Transfer


Umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou


Mezinárodní konference studentů doktorských programů


25. 4. 2014Na Katolické teologické fakultě je opakovaně dáván prostor doktorandům, aby mohla nejmladší generace badatelů sdílet výsledky svého dosavadního bádání formou příspěvků během konferencí pořádaných doktorandy pro své kolegy. V dubnu 2014 byla konference, na rozdíl od dvou předcházejících, poprvé uspořádána v mezinárodním rozsahu.


První mezinárodní konference studentů doktorských programů na Katolické teologické fakultě nesla téma „Cultural Transfer. Umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou“. Toto téma bylo záměrně zvoleno tak, aby poskytovalo dostatek prostoru pro svobodu a kreativitu nejmladší badatelské generace ve volbě tématu a jeho uchopení. Téma umožnilo zařazení příspěvků od nejstarších dob lidské kultury až po současnost z různých úhlů pohledu, které mohly reflektovat kulturní a ideový transfer v evropském kontextu mezi Itálií a oblastí střední Evropy.


Konference se konala 24. dubna 2014 v budově Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a byla organizovaná, pod vedením proděkana pro vědu doc. PhDr. Martina Zlatohlávka, PhD., studenty doktorského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury Magdalénou Novou a Marií Opatrnou.


Svým rozsahem konference pokryla období středověku, novověku i umělecké projevy 20. století, stejně tak obsáhla široké spektrum humanitních oborů, kulturně-historických i teologických. Jednání probíhalo ve čtyřech sekcích vedených odbornými garanty z řad pedagogů Katolické teologické fakulty. Mezi přispěvateli byli zástupci českých univerzit (Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova Univerzita v Brně a další) a také studenti doktorských programů z univerzit v Ružomberoku, Vídni, Varšavě, Vroclavi, Krakově, Gdaňsku i v Římě. Přednášelo se tak nejenom v češtině a v angličtině, ale též v němčině. Každý posluchač mohl s použitím tlumočnické techniky vyslechnout příspěvek, o který měl zájem v původním znění nebo v českém jazyce.


Na konferenci bylo na základě kvality a souvislosti s tématem konference přijato 37 příspěvku z celkového počtu přihlášených uchazečů. Zaznělo mnoho nových poznatků a zajímavých podnětů z jednotlivých oborů. Setkání kromě jiného přispělo také k navázání dalších možností vědecké spolupráce a umožnilo vzájemnou konfrontaci jednotlivých metodických přístupů.


program konference
Sborník příspěvků


Přednesené příspěvky byly po recenzním posouzení odborníků na dané problematiky uveřejněny ve sborníku, který byl vydán pár měsíců po skončení konference v červenci 2014.


Náhled obsahu sborníku


Sborník uvádí text profesorky z Università di Roma ´Tor Vergata´ Simonetty Prosperi Valenti Rodinò. Profesorka Rodinò byla váženým a milým hostem konference, doprovodila své studenty z Říma na konferenci do Prahy a po celý den se zájmem sledovala příspěvky zejména v novověké sekci.


Profesorka Rodinò se svými slovy v závěru konference připojila k dalším doktorandům, kteří chtěli poděkovat doc. PhDr. Martinu Zlatohlávkovi, PhD., proděkanovi pro vědu, který se svým ojedinělým přístupem věnuje nejen doktorandům, kterým je školitelem. A vzhledem k tomu, že datum konání konference bylo dnem jeho významného životního jubilea, byl sborník příspěvků z první mezinárodní konference věnován panu docentovi jako dar a poděkování.
Zbytek večera konferenčního dne strávili děkan fakulty, doc. Zlatohlávek a další zúčastnění pedagogové, spolu s gratulanty při příjemném komorním posezení u malého pohoštění.
Poděkování patří všem zúčastněným za kvalitní přípravu příspěvků, jejich účast, také všem posluchačům, kteří vytvářeli příjemnou atmosféru v jednotlivých sekcích a také všem, kteří umožnili konání konference.
Autoři: Magdaléna Nová, Marie Opatrná
Kontakt:
Články o konferenci (IForum):


http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15211.html


http://iforumeng.cuni.cz/IFORUMENG-483.htmlFotogalerie:
Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám