Přednáška - Bildwerke der Internationalen Gotik in den Alpenländern (6.10.2005)

UK v Praze, KTF

ÚSTAV DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ


si Vás dovoluje pozvat na

přednášku,

kterou předneseProf. Dr. Ulrich SÖDING


Institut für Kunstgeschichte

der Ludwig-Maximilians-Universität München


na téma


Bildwerke der Internationalen Gotik

in den Alpenländernkterá se koná v


budově Katolické teologické fakulty, Thákurova 3, Praha-Dejvice

ve čtvrtek 6. října 2005

v 15 h c. t.


posluchárna č. 1037, 1. patroKolegy, studenty a doktorandy Ústavu pro dějiny umění FF UK a Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK zveme po skončení této přednášky na přátelské setkání s kolegy z mnichovské university.
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty