Upozornění pro studenty - podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky (7.10.2005)

Upozornění pro studenty

Č.j. 2300 / 05

V Praze dne   7. října 2005Milé studentky,

vážení studenti,


na základě připomínek Akademického senátu KTF UK si Vás dovoluji upozornit, že podle platného Stipendijního řádu KTF UK ze dne 7. 2. 2003 je podmínkou pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky „složení všech zkoušek bez opravného termínu a všech zápočtů“. Jedná se o zkoušky a zápočty všech předmětů, které si student zapsal.


Stipendium za vynikající studijní výsledky přizná děkan z vlastního podnětu dvanácti nejlepším studentům. Žádosti o přiznání stipendia nepište.


Přeji Vám mnoho studijních úspěchů.


Petr Šimůnek

tajemník
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: