Doplňovací volby do studentské komory AS KTF (3.-5. 11. 2005; 19. - 21. 11. 2005)


Doplňovací volby do studentské komory AS KTF


Na svém řádném zasedání dne 2. června 2005 vyhlásil Akademický senát KTF v souladu s článkem 2 odst. 3 svého Volebního a jednacího řádu doplňovací volby do studentské komory AS KTF. Tyto volby se budou konat ve dnech

ve dnech 3.-5. listopadu 2005

.

Na svém řádném zasedání 6. října 2005 pak specifikoval, že návrhy kandidátů pro tyto volby (s písemným souhlasem navrhovaných) je zapotřebí podat nejpozději dne 19. října 2005 do 18.00 hod. k rukám předsedy volební komise, ThLic. Pavla Vojtěch Kohuta OCD (kabinet 1046, tel.: 220 181 358).


Dne 20. října 2005 budou zveřejněny jak kandidátní listina, tak rovněž přesné určení místa a času konání voleb.


Volební kampaň bude tedy probíhat od 20. října do 2. listopadu 2005 do 24:00 hod.


KANDIDÁTNÍ LISTINA pro doplňovací volby do studentské komory AS KTF


Oznamuji tímto akademické obci KTF UK, že v souladu s článkem 2 odst. 3 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu KTF a ve shodě s usnesením, přijatým dne 6. října 2005 na řádném zasedání AS KTF, jsem do včerejšího termínu přijal jedinou kandidaturu pro doplňovací volby do studentské komory AS KTF.


Navrženým kandidátem je student KTF UK, oboru katolická teologie (3. ročník)
Pavel Jäger.

Zároveň oznamuji, že doplňovací volby do studentské komory AS KTF proběhnou ve dnech 3.-5. listopadu v následujících časech a prostorách:
dne 3. listopadu v učebně 1079 od 11.00-15.00 hod.


dne 4. listopadu v učebně 1079 od 12.30-16.30 hod.


a dne 5. listopadu v učebně 1033 od 11.30 do 15.30 hod.


Vybízím tímto všechny studenty k hojné účasti na volbách.


ThLic. Pavel Vojtěch Kohut OCD


předseda volební komise


Výsledky doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu Katolické teologické fakulty


Oznamuji tímto akademické obci Katolické teologické fakulty, že 1. kola doplňovacích voleb ve dnech 3.-5. listopadu 2005 se z celkového počtu 644 oprávněných voličů z řad studentů zúčastnilo 148, tj. 22,98 %; odevzdáno bylo 147 hlasovacích lístků, z toho 147 platných.


Tím nebyla splněna podmínka platnosti voleb podle čl. 7, odst. 2 Volebního a jednacího řádu Akademického Senátu KTF, která stanovuje jako nezbytnou alespoň třicetiprocentní účast.


Navržený kandidát  Pavel Jäger získal 131 platných hlasů, tj. 89,11% z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že volby sice proběhly v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu KTF, ale zvolený kandidát nedostal dostatečný počet hlasů a bude muset proběhnout 2. kolo voleb.
V Praze dne 7. listopadu 2005
  ThLic. Pavel Vojtěch Kohut


předseda volební komise
Druhé kolo doplňovacích voleb do studentské komory AS KTF


      Na svém řádném zasedání dne 2. června 2005 vyhlásil Akademický senát KTF v souladu s článkem 2 odst. 3 svého Volebního a jednacího řádu doplňovací volby do studentské komory AS KTF. První kolo těchto voleb proběhlo ve dnech 3.-5. listopadu 2005.


      Navržený kandidát, student Pavel Jäger, ovšem nebyl zvolen, neboť volební účast studentů nedosáhla požadovaných 30%. Proto Akademický senát KTF rozhodl na svém řádném zasedání dne 10. listopadu 2005, že druhé kolo voleb se uskuteční ve dnech 19. a 21. listopadu 2005.


      Jako předseda volební komise stanovuji, že druhé kolo doplňovacích voleb proběhne vždy od 12:30 do 14.30 hod. a to dne 19. listopadu 2005 v učebně č. 1033 a dne 21. listopadu 2005 v učebně č. 1090.
ThLic. Pavel Vojtěch Kohut OCD


předseda volební komiseVýsledky 2. kola doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu Katolické teologické fakulty

Oznamuji tímto akademické obci Katolické teologické fakulty, že 2. kola doplňovacích voleb ve dnech 19. a 21. listopadu 2005 se z celkového počtu 643 oprávněných voličů z řad studentů zúčastnilo 206, tj. 32,04 %; odevzdáno bylo 206 hlasovacích lístků, z toho 206 platných.


Tím byla splněna podmínka platnosti voleb podle čl. 7, odst. 2 Volebního a jednacího řádu Akademického Senátu KTF, která stanovuje jako nezbytnou alespoň třicetiprocentní účast. Další kolo voleb se nekoná.


Navržený kandidát  Pavel Jäger získal 182 platných hlasů, tj. 88,35% z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám; proti bylo 10 hlasů, tj. 4,85% z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám, zdrželo se 14, tj. 6,8% z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.


Navržený kandidát byl zvolen.


V Praze dne 21. listopadu 2005


ThLic. Pavel Vojtěch Kohut

předseda volební komise


Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: