Výzva k zápisu v náhradním termínu (nezapsaní po přerušení studia) (19.10.2005)

Výzva k zápisu v náhradním termínu

Č.j.: 2374/05

V Praze dne 19. října 2005
Ve smyslu čl.7 odst.10 Studijního a zkušebního řádu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze tímto zveřejňuji výzvu, aby se níže uvedení studenti studijního programu teologie, oboru náboženské nauky, kteří se nezapsali po přerušení v řádném termínu, dostavili k zápisu v náhradním termínu, stanoveném na pondělí 7. listopadu ve 14.00 hod a na sobotu 5. listopadu v 10.00 hod. (studijní oddělení).


Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost tak, že své studium ukončil.

studijní obor náboženské nauky:


1.BokováTerezie2.HolýMartin3.Ing. ZichaJan
                                                                                                                 


                                                                                                                 


prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: