Změny ve vyučovaných kurzech - Oznámení změn zapsaných předmětů (20.10.2005)


Změny ve vyučovaných kurzech - Oznámení změn zapsaných předmětů

Č.j.: 2378/05

V Praze dne 20. října 2005V zimním semestru akademického roku 2005 – 2006 dochází k několika změnám ve vyučovaných kurzech oproti vyhlášeným v Karolínce:


1. LTG105 Liturgický seminář (ruší se prerekvizita LTG003). Výuka bude probíhat 1x za 14 dní (4 vyučovací hodiny) vždy v sudé týdny.


2. DKU024 Seminář středověkého umění 1 (ruší se prerekvizita DKU019)


3. DKU011 Základy křesťanské ikonografie 2 (bude zakončen ZK nikoliv Z)


4. DKU106 Česká desková malba 14. století (bude zakončen Z nikoliv ZK; výuka se přesouvá do letního semestru – studenti, kteří mají již předmět zapsaný a budou ho navštěvovat v LS, nežádají o škrt.)


5. DKU001 Úvod do dějin umění bude přednášet Mgr. Aleš Mudra


6. DKU022 Sakrální umění baroka 1 (nový opravený název – vypuštěno slovo „českého“)


7. DKU023 Sakrální umění baroka 2 (nový opravený název – vypuštěno slovo „českého“)


8. Studenti navazujícího magisterského studia, oboru náboženské nauky si mohou zapisovat předměty pedagogické způsobilost, bez předem splněných prerekvizit v navazujícím magisterském programu.


9. Studenti navazujícího magisterského studia, oboru náboženské nauky si mohou zapsat jakékoliiv předměty tohoto programu, i když je stanovena prerekvizita, tj. předmět z bakalářského studijního programu tohoto oboru.


10. Bude provedeno kreditové vyrovnání (30 kreditů) u 3. ročníku bakalářského studijního oboru dějiny křesťanského umění.
Otevře se:


1.HIS103 Diplomní seminář z církevních dějin 1


(změna oproti vyhlášení č.j. 2234/05 ze dne 26. 9. 2005)Neotevírá se:


1.STE101 Teologie dvacátého století

2.STE122 Mystagogický kurz karmelitánské modlitby 1


(změna oproti vyhlášení č.j. 2234/05 ze dne 26. 9. 2005)Termíny zápisů:

  1. studenti kombinovaného studia – sobota 22. října 2005 od 8:30 do 12:30

  2. studenti katolické teologie  - úterý 25.října 2005 od 9:00 do 12:00

  3. studenti dějin křesťanského umění – čtvrtek 27. října od 9:00 do 12:00

PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

     proděkan pro studiumPoslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: