Opatření děkana č.2/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018


Harmonogram akademického roku 2017/2018

Opatření děkana č. 2/2017

Harmonogram akademického roku 2017/2018

Plné znění + změny


V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a v návaznosti na harmonogram akademického roku 2017/2018 stanovený opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 14/2017 vyhlašuji pro Katolickou teologickou fakultu toto jeho upřesnění:


Čl. 1 Hlavní společné termíny

začátek akademického roku

1. 10. 2017

slavnostní zahájení akademického roku


Veni Sancte – kostel Panny Marie před Týnem

Imatrikulace – Velká aula Karolina

2. 10. 2017


9.00

11.00

začátek výuky zimního semestru

3. 10. 2017

poutní slavnost KTF

6. 12. 2017

vánoční prázdniny

23. 12. 2017 – 2. 1. 2018

velikonoční prázdniny

26. 3. – 3. 4. 2018

děkanský den (výuka se nekoná)

7. 5. 2018

rektorský den (výuka se nekoná)

16. 5. 2018

slavnostní zakončení akademického roku (Te Deum)

1. 6. 2018

letní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2018

konec akademického roku

30. 9. 2018Čl. 2 Bakalářské a magisterské studium

k provedení zápisu do dalšího ročníku je nezbytné odevzdat evidenční list pro ak. rok 2017/2018


zápis do druhého a vyššího ročníku = odevzdat evidenční list pro ak. rok 2016/2017

do 30. 9. 2017

soustředění pro studenty přijaté do 1. ročníku

3. 10. 2017 od 15.00

imatrikulace – Velká aula Karolina

2. 10. 2017 od 11.00

promoce (předpokládané termíny)

bakalářské – Profesní dům, Malostranské n. 25, Praha 1

magisterské – Velká aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1


6. 11. 2017

10. 11. 2017


Zimní semestr

zápis předmětů do SIS

24. 8. – 30. 9. 2017

změna zápisu předmětů do SIS

3. 10. – 10. 10. 2017

zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK

18. – 30. 9. 2017

výuka v zimním semestru

3. 10. 2017 – 12. 1. 2018

zkouškové období

15. 1. – 18. 2. 2018


Letní semestr

zápis předmětů do SIS

1. – 18. 2. 2018

změna zápisu předmětů do SIS

21. – 27. 2. 2018

zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK

12. – 18. 2. 2018

výuka v letním semestru

19. 2. – 1. 6. 2018

zkouškové období

4. 6. – 30. 6. 2018

termín pro splnění studijních povinností

15. 9. 2018


SZZ v bakalářském a magisterském studiu

Zimní semestr (zimní termín SZZ – leden 2018)

řádný i opravný termín pro všechny obory


splnění předpokladů pro konání dané části SZZ

odevzdání přihlášky ke SZZ

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 5. 12. 2017

termín konání SZZ

15. – 26. 1. 2018


Letní semestr (jarní termín SZZ – červen 2018)

řádný i opravný termín pro všechny obory


splnění předpokladů pro konání obhajoby

odevzdání přihlášky k obhajobě

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 26. 4. 2018

splnění předpokladů pro konání ústní části SZZ

odevzdání přihlášky k SZZ

do 11. 5. 2018

termín konání SZZ

18. – 29. 6. 2018


Letní semestr (podzimní termín SZZ – září 2018)

OBHAJOBY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

řádný i opravný termín pro všechny obory

ÚSTNÍ ZKOUŠKY

opravný termín pro všechny obory


splnění předpokladů pro konání obhajoby/ústní zkoušky

odevzdání přihlášky k obhajobě/ústní zkoušce

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 29. 6. 2018

odevzdání přihlášky k ústní zkoušce v opravném termínu

do 29. června 2018

termín konání SZZ

3. – 7. 9. 2018


Čl. 3 Doktorské studium, rigorózní řízení

údaje týkající se doktorského studia platí pro všechny obory


termín konání podzimních oborových rad

12. 10. – 30. 10. 2017

promoce (předpokládané termíny)

listopad 2017, květen 2018

termíny pro přihlášení ke státní doktorské zkoušce a odevzdání disertačních / rigorózních / licenciátních / souborných prací

1. 12. 2017

pro SDZ nebo obhajobu v období leden-únor 2018


2. 3. 2018

pro SDZ nebo obhajobu v období květen-červen 2018


25. 5. 2018

pro SDZ nebo obhajobu v období září-říjen 2018

zápis

17. 9. – 21. 9. 2018

termín pro splnění studijních povinností

termín odevzdání hodnocení plnění individuálního studijního plánu a návrhu / aktualizace individuálního studijního plánu v SIS doktorandem

21. 9. 2018

termín odevzdání hodnocení plnění individuálního studijního plánu a návrhu / aktualizace individuálního studijního plánu v SIS školitelem

27. 9. 2018


Čl. 4 Ostatní termíny

Termíny kontaktní výuky kombinovaného studia

obor Teologické nauky a Aplikovaná etika

V roce 2017:

7. 10., 21. 10., 4. 11., 11. 11., 25. 11., 9. 12.

V roce 2018:

6. 1., 20. 1., 3. 2., 17. 2., 3. 3., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6.


Termíny pro odevzdávání publikací:

konečný sběr dat v systému OBD-RIV za předchozí rok

(řádně má být záznam zapsán do 3 měsíců od data vydání, resp. zveřejnění výsledku)

31.1.2018

uzávěrka AUC Theologica 1/2018

31. 10. 2017

uzávěrka AUC Theologica 2/2018

31. 3. 2018


Den otevřených dveří

17.1.2018 od 14.00


ThLic Prokop Brož, Th.D.

děkan


Opatření děkana č.2/2017 Harmonogram ak. roku 2017/2018 ke stažení zde.

1. změna opatření děkana 2/2017 Harmonogram ak. roku 2017/2018 ke stažení zde.

2. změna opatření děkana 2/2017 Harmonogram ak. roku 2017/2018 ke stažení zde.

3. změna opatření děkana 2/2017 Harmonogram ak. roku 2017/2018 ke stažení zde.

4. změna opatření děkana 2/2017 Harmonogram ak. roku 2017/2018 ke stažení zde.


Tip: Využijte pro tisk harmonogramu ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám