Mezinárodní konference Neplodnost jako etický problém, 21.– 22. 10. 2016

Asociace Bioethicists in Central Europe (Bioetikové ve střední Evropě) a Katolická teologická fakulta UK uspořádali ve dnech 21.– 22. 10. 2016 svou pravidelnou konferenci, tentokrát na téma Neplodnost jako etický problém. Téma klade otázky společnosti i církve, jež jsou stále naléhavější. Účastnili se jí odborníci a studenti z různých zemí střední Evropy. Jednacím jazykem byla angličtina.

Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: