Mezioborová konference u příležitosti výstavy Tvář - příběh ztracení a touha znovunalézání

Setkání bylo rozděleno do tří bloků. Každý byl zahájen krátkou úvodní přednáškou, po které následovala panelová diskuze. Těžiště setkání spočívalo v kritickém mnohovrstevnatém dialogu. V prvním bloku nazvaném konzervace a restaurování památky se sledoval aktuální vývoj a problémy, které se diskutují mezi odborníky na restaurování a památkovou péči. V druhém bloku nadepsaném prezentace díla byly v centru pozornosti především otázky současné muzeologie a výstavní praxe. Třetí blok s názvem muzealizace versus nový život řešil odborné otázky zapojení do širšího celospolečenského kontextu.


K debatnímu stolu zasednou doc. ak. mal. Jaroslav J. Alt, malíř a restaurátor (Fakulta restaurování UP); Ing. Karol Bayer, děkan Fakulty restaurování v Litomyšli Univerzity Pardubice; prof. PhDr. Petr Fidler, vedoucí Katedry humanitních věd Fakulty restaurování UP; RNDr. Janka Hradilová, Laboratoř ALMA, AVU Praha PhDr; Jan Klípa Ph.D., Národní galerie v Praze; PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc., Národní památkový ústav; doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., historička umění (Ústav pro dějiny umění FF UK); doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. historik a teolog, vedoucí Katedry kulturních a náboženských studií (Univerzita Hradec Králové); Ing. arch. Josef Pleskot, architekt a autor výstavy Tvář; Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt, architekt a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK; Mgr. Petr Skalický, Národní památkový ústav; Mgr. Martin Vaněk, historik umění a kurátor; Dr. phil. Marius Winzeler, ředitel Sbírky starého umění Národní galerie v Praze.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám