Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy

Katolická teologická fakulta UK spolupořádá konferenci Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Dalšími organizátory jsou Katedra Archiwistyki i NPH Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta, Saint Athanasius Greek-Catholic Theological Institute University of Nyíregyháza, Polska Akademia Nauk Sekcja Historyczna Oddziału w Katowicach, Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji.


Konference se koná 10.–11. května 2017 v Krakově.


Program konference zde.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: