Klasické rozhovory 2017

Dne 27. června 2017 se koná konference Klasické rozhovory, která je věnována nejrůznějším tématům souvisejícím s historií středomořských civilizací. Z hlediska geografického je konference zaměřena na Středomoří a přilehlé oblasti se vztahem k antické kultuře. Z chronologického hlediska je pak konferenční rámec vymezen obdobím neolitu až pozdní antikou.


Konference se uskuteční v budově Katolické teologické fakulty, v Thákurově ulici 3, v učebně P8.


Konferenční příspěvek 400 Kč, studenti 300 Kč.


Program

9:00 – Úvodní slovo a zahájení konference (M. Trefný)

Varia

9:10–9:35

Nemocnost a zdravotní stav Řecku před rokem 500 př. Kr. na základě dochovaného antropologického materiálu

Tomáš Alušík


9:35–10:00

Imagines maiorum a posmrtné masky starověkých civilizací

Jiří Bartůněk


10:00–10:25

Snesitelná tíže olova a nesnesitelná lehkost hypotéz aneb saturnismus mezi antikou a současností

Lubor Kysučan


10:25–10:45 Přestávka na kávu


10:45–11:10

Hostina u Trimalchiona z archeologického pohledu

Eduard Droberjar – Jiří Šubrt


11:10–11:35

Šifra císaře Augusta. Interpretace přírodních motivů na Oltáři míru

Barbara Pokorná


11:35–12:00

Římské schránky na pečetě z Mušova

Eduard Droberjar – Radka Knápek


12:00–12:25

Vliv křesťanství na pozdně antická města: destruktivní, nebo konstruktivní?

Tomáš Štěpánek


12:25–14:00 přestávka na oběd


Archeologické výzkumy

14:00–14:25

Tel Azeka-Dějiny jednoho starověkého města

Filip Čapek


14:25–14:50

The Porti-Miamou Project 2016: předběžná zpráva

Tomáš Alušík- Andonis Vasilakis- Matouš Semerád- Ladislav Šmejda- Eirini Kritikopoulou- Petros Charamis- Pavla Alušíková Dostalíková


14:50–15:15

The Porti-Miamou Project 2015: Nemovité archeologické kulturní dědictví a geochemie

Ladislav Šmejda – Matouš Semerád – Tomáš Alušík – Andonis Vasilakis


15:15–15:35 Přestávka na kávu


15:35–16:00

Archeologický výzkum lokality Tel Burna v judské Šefele

Ladislav Šmejda – Itzhaq Shai


16:00–16:25

Primární vizuální průzkum lomu poblíž nekropole Monterozzi v Tarquiniích

Michal Cihla – Martin Trefný – František R. Václavík


16:25–16:50

Tarquinie a jejich zázemí. Mapování městské periferie s využitím nedestruktivních metod

Martin Trefný – Lucio G. Perego – Fabio Fiocchi – Anna Kalapáčová - Miroslav Pleska - Simone Romano – Dominika Schmidtová – Daniel Toftegaard


16:50–17:10 Přestávka na kávu


Evening lecture

17:10–18:10

Prepalatial south Crete

Adonis Vasilakis


18:10 Ukončení konference, přesun na večeři a společenský večer (bude upřesněno)


Program ke stažení zde.Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám