Fragment Krista a dominikánský klášter sv. Klimenta

Mezinárodní kolokvium

kostel Nejsv. Salvátora u Karlova mostu, 19. dubna 2017


U příležitosti nálezu gotického fragmentu Krista v kostele Nejsv. Salvátora a jeho veřejné prezentace v presbytáři kostela se v salvátorské sakristii uskutečnilo odborné kolokvium. První část večera otevřel prof. Jan Royt, historik umění a prorektor Karlovy univerzity, který provedl první analýzu nalezeného fragmentu a datoval ho mezi roky 1370–1380. Nad možnými souvislostmi, analogiemi a otevřenými otázkami s ním následně debatovali nestor české uměnovědy prof. Ivo Hlobil a současný ředitel Sbírky starého umění Národní galerie v Praze Dr. Marius Winzeler. Diskuzi moderoval bude historik umění Filip Srovnal, který se specializuje právě na období vrcholné gotiky.


Druhou část večera otevřel archeolog Jan Havrda z Národního památkového ústavu, který vedl poslední archeologické výzkumy v Klementinu. Komparaci české středověké situace s polským dominikánským prostředím nabídl Dr. Marcin Szyma z Jagelonské univerzity v Krakově. Do debaty nad dosavadními poznatky se zapojil také historik monastické architektury Dušan Foltýn z Centra medievistických studií a architekt Ondřej Šefců, současný ředitel NPÚ v Praze, který se dlouhodobě věnuje právě Starému Městu, Karlovu mostu a Klementinu. Diskuzi moderoval architekt Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.


Kolokvium uspořádala Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF UK. Katalog k prezentaci fragmetnu zde.

Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: