Blahoslavený Hroznata a klášter premonstrátů v Teplé


Konference o bl. Hroznatovi je pořádána Kanonií premonstrátů v Teplé, Katedrou církevních dějin a patrologie Katolické teologické fakulty UK a Katedrou pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty UK. Konference se koná v termínu 18. září 20. září 2017 v klášteře Teplá. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách konference.Program


pondělí 18. září

17.00

přivítání

17.15

Marie Bláhová (FF UK Praha) Klášterní historiografie v přemyslovských  Čechách

18.30

večeře

20.00

koncert barokní hudby v Modrém sále (soubor Ensemble Convertendo)


úterý 19. září

8.00

tercie v klášterní kapli

8.15

snídaně

9.00

Radek Široký (ZIP Plzeň): Založení premonstrátské kanonie v Teplé ve světle nových poznatků archeologického výzkumu

9.30

Petr Kubín (KTF UK Praha): Legenda o bratru Hroznatovi / Vita fratris Hroznatae

10.00

Hana Pátková (FF UK Praha): Hroznata v listině pražského biskupa z roku 1216

10.30

přestávka

11.00

Pavel Trnka (Národní archiv Praha): Hroznata a úřad probošta v Teplé

11.30

Jan Kremer (CMS Praha): Snaha o centralizaci řádu a české kanonie na počátku 13. století

12.00

oběd

13.30

prohlídka kláštera

16.30

Tomáš Velímský (UJEP Ústí n/L): Česká nobilita doby Hroznatovy. Od družinných elit raného středověku k vrcholně středověké pozemkové šlechtě

17.00

Dariusz Karczewski (Uniwersytet w Bydgoszcy): Początki zakonu Premonstratensów w Czechach i Polsce na tle porównawczym

18.00

nešpory o bl. Hroznatovi v klášterním kostele

19.00

večeře u táboráku v klášterní zahradě


středa 20. září

8.00

tercie v klášterní kapli

8.15

snídaně

9.00

Miroslav Herold (KTF UK Praha): Hroznata v humanistické a barokní literatuře

9.30

Jana Oppeltová – Robert Mečkovský (FF UP Olomouc): Obrazové cykly věnované bl. Hroznatovi a sv. Norbertovi v tepelské kanonii a jejich tvůrce laický bratr Lukáš Kilián Wolf (16821749).

10.00

Karel Řeháček (SOA Plzeň): Jaroslav Václav Vacek (1865–1935) – tepelský premonstrát ve službách českého národa

10.30

závěrečné slovo

11.00

fakultativní výlet do Starého Hrozňatova, Loretu a Hohenberg (cestou oběd)Program ke stažení zde.

Kontakt:


Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám