Konference k 40. výročí vydání věroučné konstituce II. vatikánského koncilu Dei Verbum (15.11.2005)


Katedra biblických věd


Katolické teologické fakulty UK v Prazesi Vás dovoluje pozvat na konferenci


k 40. výročí vydání věroučné konstituce


II. vatikánského koncilu Dei Verbum

Konference se koná v úterý 15. listopadu 2005


v budově Katolické teologické fakulty UK,


Praha 6, Thákurova 3, v učebně č. 1078Program

8.30 Josef Hřebík, Th.D. S.S.L. (KTF UK): Zahájení konference; historie vzniku Dei Verbum
9.00     Prof. ThDr. Petr Pokorný (ETF UK): přednáška k tématu „Zjevení“
9.30 Doc. Martin Prudký, Th.D. (ETF UK): O autoritě Písma svatého – posuny v současné starozákonní biblistice
10.00   Diskuse, přestávka
10.45   Petr Sláma, Th.D. (ETF UK): Dvojí Tóra, Písmo a Tradice. Několik postřehů k paralele židovského a katolického pojetí
11.15   Doc. Petr Chalupa, Th.D. (CMTF UP): Vztah Starého a Nového zákona – oprávněnost jednoty Písma na christologickém základě
11.45   Diskuse
12.15   Přestávka na oběd
13.30   ThDr. Petr Mareček, S.S.L. (CMTF UP): Zpráva o mezinárodním kongresu k 40. výročí Dei Verbum v Římě
14.00   Filip Čapek, Th.D. (ETF UK): Inspirace v současné diskusi biblické vědy
14.30 Diskuse, přestávka
15.15 Prof. Ladislav Tichý, Th.D. (CMTF UP): Dei Verbum a interpretace Písma
15.45   Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. (KTF UK): Vztah biblických věd a dogmatické teologie
16.15 Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. (KTF UK): Studium Písma – „duše veškeré teologie“
16.45 Diskuse, závěr


Změny v programu vyhrazeny
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: