Praktické stáže

Praktické stáže (Traineeships) jsou další možností výjezdu studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus+.


Kdo se může zapojit?

  • Student, který vyjíždí na praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.


  • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu praktické stáže.


  • Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.


  • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.


  • Praktické stáže mohou trvat 2 – 12 měsíců. Za minimální délku 2 měsíců se považuje 60 dní.


  • Minimální počet odpracovaných hodin za týden je 20


  • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.


  • On-line podávání přihlášek na Erasmus na praktické stáže na letní semestr 2017/2018 probíhají do 31. 07. 2018


Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Minimální délka pobytu je 60 dní.


Kam můžete vyjet?

Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma. Pozor na tzv. neoprávněné instituce, na kterých stáž nesmíte absolvovat (EU orgány). Praktické stáže je možné realizovat pouze v programových zemích mimo ČR.


Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

Kandidátské země: Turecko, Makedonie


Finanční podmínky: Student obdrží na základě podepsané účastnické smlouvy na dobu svého pobytu finanční podporu pro realizaci mobility. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia na měsíc je pevně dána.

Sazby na rok 2018


Výběr stáže

Student může stáž absolvovat na kterékoliv instituci (nemusí to být nutně partnerská univerzita), která je zaměřena na obor jeho studia. Instituce však musí být v programové zemi. Student si přijímající pracoviště, na kterém chce stáž absolvovat, vybírá sám. K dispozici je celá řada databází, např. web s celoevropskou nabídkou stáží.


Dále je možné se přihlásit na stáž do některého z Českých center v zahraničí:


České centrum Berlín

České centrum Bratislava

České centrum Brusel

České centrum Budapešť

České centrum Londýn

České centrum Madrid

České centrum Mnichov

České centrum Miláno

České centrum Paříž

České centrum Rotterdam

České centrum Stockholm

České centrum Vídeň
Je také možné si domluvit stáž na některé partnerské univerzitě se kterými má KTF uzavřenou smlouvu i na výměnu studentů na praktické stáže. Zde je nutné si aktivně náplň a rozsah práce vyjednat s konkrétním pedagogem či pracovištěm univerzity samostatě.


V případě splnění všech podmínek a povinností student obdrží za řádně absolvovanou zahraniční stáž 4 ECTS.


ERASMUS - Prázdninová praxe z volitelného oboru - KVAR015


REGISTRACE ZA ÚČELEM PŘEDCHÁZENÍ KRIZOVÝM SITUACÍM

V souladu s opatřením rektora č. 33/2016 je vyjíždějící student povinen zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro danou zemi, zaregistrovat se do systému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD), poskytnout univerzitě platné kontaktní údaje, na nichž bude k zastižení i v zahraničí, a spojení na kontaktní/blízkou osobu. Emailová adresa pro případ krizové sitace je , podrobnější informace zde https://www.cuni.cz/UK-7729.html.SEZNAM PARTNERSKÝCH UNIVERZIT


Belgie
webové stránky


Německo
webové stránkyItáliewebové stránky univerzity v Benátkách

kontaktní osoba: Tiziana D´Amico


Welcome Unit - zahraniční oddělení

kontaktní osoba: Elisa Gamba

Nabídka stáží univerzity v Sassari
Polskowebové stránky
webové stránky


Slovensko
webové stránky


webové stránkywebové stránky
webové stránky


Rakousko
webové stránky


Další informace naleznete zde nebo kontaktujte zahraniční oddělení KTF e-mailem: relations@ktf.cuni.cz.


Poslední změna: 13. prosinec 2018 13:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty