Praktické stáže

Praktické stáže (Traineeships) jsou další možností výjezdu studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus+.


Kdo se může zapojit?

  • Student, který vyjíždí na praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.

  • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu praktické stáže.

  • Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.

  • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

  • Praktické stáže mohou trvat 2 – 12 měsíců. Za minimální délku 2 měsíců se považuje 60 dní.

  • Minimální počet odpracovaných hodin za týden je 20.

  • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.


Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Minimální délka pobytu je 60 dní.


Kam můžete vyjet?

Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma. Pozor na tzv. neoprávněné instituce, na kterých stáž nesmíte absolvovat (EU orgány). Praktické stáže je možné realizovat pouze v programových zemích mimo ČR.


Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

Kandidátské země: Turecko, Makedonie


Finanční podmínky: Student obdrží na základě podepsané účastnické smlouvy na dobu svého pobytu finanční podporu pro realizaci mobility. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia na měsíc je pevně dána. Sazby a další podrobnosti naleznete na rektorátních stránkách zde. Uživatlesky přátelskou formou jsou informace zveřejněny na webu Charles Abroad.další podrobnosti jsou zveřejňovány v aktuálním fakultním výběrovém řízení.


Výběr stáže

Student může stáž absolvovat na kterékoliv instituci (nemusí to být nutně partnerská univerzita), která je zaměřena na obor jeho studia. Instituce však musí být v programové zemi. Student si přijímající pracoviště, na kterém chce stáž absolvovat, vybírá sám. K dispozici je celá řada databází, např. web s celoevropskou nabídkou stáží.


Je také možné si domluvit stáž na některé partnerské univerzitách, se kterými má KTF uzavřenou smlouvu i na výměnu studentů na praktické stáže. Zde je nutné si aktivně náplň a rozsah práce vyjednat s konkrétním pedagogem či pracovištěm univerzity samostatně.


Web s celoevropskou nabídkou stáží

Nabídky stáží v Českých centrech

Česká centra pravidelně přijímají stážistky a stážisty na obsazení administrativních pozic. Pozice jsou zpravidla inzerovány. Ve všech případech je nutná předchozí domluva s příjmajícím centrem.

Seznam partnerských univerzit

Praktické stáže lze konat i na partenrských univerzitách. Seznam univerzit, kde je to možné naleznete níže. Podrobnější informace naleznete zde. Stáže si ve všech případech domlouvá student s přijmající instiutucí. Předcházející existence smlouvy není nezbytnou podmínkou, proces ale pak zpravidla trvá déle.

Přehled v tabulce

Belgie

Katholieke Universiteit Leuven

Religion

Bc., MA., Ph.D.

Chorvatsko

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Religion and Theology

(pouze po individuální domluvě)

Bc., MA., Ph.D.

Itálie

Università Ca‘ Foscari Venezia

kontaktní osoba: Tiziana D´Amico


Welcome Unit - zahraniční oddělení

kontaktní osoba: Elisa Gamba

Università degli Studi di Sassari


Nabídka stáží univerzity v Sassari

Università degli Studi Roma Tre

Hummanities

(pouze po individuální domluvě)

Bc., MA.

Irsko

Pontifical University St Patrick’s College MaynoothHistory of Art /

Religion

(po individuální domluvě)

Bc., MA., Ph.D.

Maďarsko

Eötvös Loránd Tudományegyetem / ETLE


History of Art

Bc., MA., Ph.D.

Německo

RWTH Aachen

History of Art /

Religion (po domluvě)

Bc., MA., Ph.D.

TU Dortmund

Hummanities

Bc., MA.

Universität Münster

Religion

Bc., MA., Ph.D.

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

(pouze po individuální domluvě)

Polsko

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


History and Archaelogy

Bc., MA., Ph.D. MA.

Uniwersytet Opolski

Religion

Bc., MA., Ph.D.

Rakousko

Universität Wien

History and Archaelogy

Bc., MA., Ph.D.

Slovensko

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Hummanities (Religion/Theology)

Bc., MA., Ph.D.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Philosphy and Ethics

Bc., MA., Ph.D.

Prešovská univerzita v Prešove

Philosphy and Ethics, Religion

Bc., MA., Ph.D.

Katolícka univerzita v Ružomberku

Philosphy and Ethics, Religion

Bc., MA., Ph.D.


Poslední změna: 13. září 2023 08:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám