Praktické stáže

Praktické stáže (Traineeships) jsou další možností výjezdu studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus+.


Kdo se může zapojit?

  • Student, který vyjíždí na praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.


  • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu praktické stáže.


  • Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.


  • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.


  • Praktické stáže mohou trvat 2 – 12 měsíců. Za minimální délku 2 měsíců se považuje 60 dní.


  • Minimální počet odpracovaných hodin za týden je 20


  • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.


  • On-line ExternĂ­ odkaz podávání přihlášek na Erasmus na praktické stáže na letní semestr 2017/2018 probíhají do 31. 07. 2018


Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Minimální délka pobytu je 60 dní.


Kam můžete vyjet?

Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma. Pozor na tzv. neoprávněné instituce, na kterých stáž nesmíte absolvovat (EU orgány). Praktické stáže je možné realizovat pouze v programových zemích mimo ČR.


Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

Kandidátské země: Turecko, Makedonie

Finanční podmínky: Student obdrží na základě podepsané účastnické smlouvy na dobu svého pobytu finanční podporu pro realizaci mobility. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia na měsíc je pevně dána.
Výběr stáže

Student může stáž absolvovat na kterékoliv instituci (nemusí to být nutně partnerská univerzita), která je zaměřena na obor jeho studia. Instituce však musí být v programové zemi. Student si přijímající pracoviště, na kterém chce stáž absolvovat, vybírá sám. K dispozici je celá řada databází, např. ExternĂ­ odkaz web s celoevropskou nabídkou stáží.


Dále je možné se přihlásit na stáž do některého z Českých center v zahraničí:


ExternĂ­ odkaz České centrum Berlín

ExternĂ­ odkaz  České centrum Bratislava

ExternĂ­ odkaz  České centrum Brusel

ExternĂ­ odkaz  České centrum Budapešť

ExternĂ­ odkaz  České centrum Londýn

ExternĂ­ odkaz  České centrum Madrid

ExternĂ­ odkaz České centrum Mnichov

ExternĂ­ odkaz České centrum Miláno

ExternĂ­ odkaz  České centrum Paříž

ExternĂ­ odkaz České centrum Rotterdam

ExternĂ­ odkaz České centrum Stockholm

ExternĂ­ odkaz České centrum Vídeň
Je také možné si domluvit stáž na některé partnerské univerzitě se kterými má KTF uzavřenou smlouvu i na výměnu studentů na praktické stáže. Zde je nutné si aktivně náplň a rozsah práce vyjednat s konkrétním pedagogem či pracovištěm univerzity samostatě.


V případě splnění všech podmínek a povinností student obdrží za řádně absolvovanou zahraniční stáž 4 ECTS.


ERASMUS - Prázdninová praxe z volitelného oboru - KVAR015SEZNAM PARTNERSKÝCH UNIVERZIT


Belgie
ExternĂ­ odkaz  webové stránky


Německo
ExternĂ­ odkaz  webové stránkyItálieExternĂ­ odkaz  webové stránky univerzity v Benátkách

kontaktní osoba: Tiziana D´Amico


Dokument ke stáhnutĂ­ Welcome Unit - zahraniční oddělení

kontaktní osoba: Elisa Gamba

Dokument ke stáhnutĂ­  Nabídka stáží univerzity v Sassari
PolskoExternĂ­ odkaz  webové stránky
ExternĂ­ odkaz  webové stránky


Slovensko
ExternĂ­ odkaz  webové stránky


ExternĂ­ odkaz  webové stránkyExternĂ­ odkaz  webové stránky
ExternĂ­ odkaz  webové stránky


Rakousko
ExternĂ­ odkaz  webové stránky


Další informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde nebo kontaktujte zahraniční oddělení KTF e-mailem: relations@ktf.cuni.cz.


Poslední změna: 31. říjen 2017 17:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám