Kdo byl Melchisedech?

Katolická teologická fakulta UK, Katedra biblických věd a Centrum Pro Oriente Christiano dne 14. prosince pořádala odborné kolokvium


KDO BYL MELCHISEDECH?

Postava kněze-krále v biblických textech a v dějinách jejich působení


Program

1. Melchisedech v knize Genesis 14 / P. Větrovec

2. Melchisedech v židovské literatuře Druhého chrámu (Kumrán, intertestamentární literatura) / J. Brož

3. Ozvěny starozákonního Melchisedecha v dějinách interpretace / T. Matějec

4. Melchisedech v Novém zákoně: List Židům / J. Brož

5. Melchisedech v Jeskyni pokladů / M. Mikulicová

6. Melchisedech v targumické literatuře / S. Ondrejičková

7. Melchisedech v křesťanské ikonografii / J. Royt


Kolokvium bylo uspořádáno s podporou Grantové agentury České republiky v rámci grantu GA ČR P401/12/G168 „Historie a interpretace Bible“.

Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: