Změny v členění fakulty (9.11.2005)


Zřízení oddělení na Katedře systematické teologie a Katedře biblických věd

Č.j. 2455/05

V Praze dne   9. listopadu 2005Na základě praktických zkušeností a potřeby větší koordinace obsahu a formy výuky a požadavků kladených na studenty, po projednání se svým kolegiem, zřizuji na katedrách tato oddělení:

Katedra systematické teologie bude rozdělena na

a) oddělení fundamentální a dogmatické teologie,

vedoucí oddělení: Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.


zařazení učitelé:            Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.


ThLic. Prokop Brož


                                   Stanislav Drobný, Th.D.


                                   PhLic. Vojtěch Novotný


                                   Dr. Bogdan Pelc


                                   Alberto Giralda Cid

b) oddělení teologické etiky a spirituální teologie

vedoucí oddělení: Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann (nadále zůstává vedoucím celé katedry)


zařazení učitelé:            ThLic. Pavel Vojtěch Kohut


                                   PhDr. Libor Ovečka, Th.D.


                                   Eva Pavlíková, Ph.D.  


                                   Mgr. Tomáš Holub


                                   doc. ThDr. Jiří Skoblík.

Na Katedře biblických věd bude zřízeno oddělení starých jazyků:

            vedoucí oddělení:         PhDr. Josef Bartoň


            zařazení učitelé:            PhDr. Markéta Koronthályová


                                               Mgr. Mlada Mikulicová


                                               PhDr. Milena Přecechtělová


                                               PhDr. Josef Šimandl.
Tato oddělení budou zřízena k 1. 12. 2005.
Prof. PhDr. Ludvík Armbruster


děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: