Česko-slovenské badatelské kolokvium Spiritualita ženy

Katolická teologická fakulta ve dnech 23.−25. října 2017 pořádá česko-slovenské badatelské kolokvium Spiritualita ženy. Vzhledem k provázanosti témat v rámci akce proběhne také badatelské kolokvium studentů doktorských programů Teologie.

PROGRAM

Norbertinum, víceúčelové centrum na Svatém Kopečku u Olomouce


PONDĚLÍ 23. 10. 2017

14.00 úvodní slovo doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.


A. Spiritualita ženy v dospělosti a v dětství

14.10−14.40 ThDr. Helena Smolová, Th.D.: Spiritualita ženy podle Edit Stein

14.40–15.10 PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.: Nennolina. Spiritualita Antoinetty Meo

15:10–15:30 – káva


A. Spiritualita ženy z pohledu dějin umění

15.30–16.00 PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.: Adorace Krista – motiv pražských obrazů v kontextu ženské spirituality

16.00–16.30 Mgr. Magdaléna Nová, DiS.: Zakázka uměleckého díla abatyší. Výzdoba soukromých prostor představených ženského klášter


B. Badatelské kolokvium doktorandů

16.30–17.15 Hlavní přednáška

doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.; PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.: Práce s (teologickým) textem a metody interpretace


Panel doktorandů: moderuje dr. Bravená/doc. Sládek

17.15–18.00 představení projektů a publikací všech zúčastněných s následnou diskusí


ÚTERÝ 24. 10. 2017

A. Spiritualita ženy – aktuální problematiky

9.00−9.45 hlavní přednáška

doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.: Obraz ženy v médiích


Panel doktorandů

9.45−10.05 Mgr. Magda Bušková: Nezadaná žena laička: některé aspekty její spirituality a poslání ve světě

10.05−10.25 ThLic. Jan M. Hnátek: Spiritualita rytířského řádu milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské

10.25−10.45 káva


B. badatelské kolokvium doktorandů

10.45−11.05 ThLic. Bc. Barbora Šmejdová: Jazyk moderní apologetiky u C.S. Lewise

11.05−11.25 Mgr. Simona Dvorská: Vztah lidské existence a křesťanské víry v díle Sørena Kierkegaarda

11.25−11.45 Mgr. Martin Kolínský: Antimodernismus

11.45−12.00 diskuze nad doktorandskými projekty

12.00−13.00 oběd


A. Spiritualita ženy – aktuální problematiky

14.00−14.45 hlavní přednáška

prof. ThDr. Marek Petro, PhD.: Žena a aktuální bioetické otázky


B. panel (nejen) doktorandů

14.45−15.05 Mgr. Hana Benešová: Co si ženy nejvíce přejí?

15.05−15.25 Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D.: Sdílená sociálně-etická spiritualita žen a mužů. Neprobádané území?

15.25−15.40 diskuze nad doktorandskými projekty

15.40−16.00 káva


B. badatelské kolokvium doktorandů

16.00−16.20 Mgr. Nicole Emrová: Spiritualita pracovníků v pomáhajících profesích

16.20−16.40 Mgr. Daniela Masariková: Teologizovanie s deťmi v rodinách

16.40−17.00 Mgr. Tomáš Kohút: Evanjelikálna teológia v dobe pluralizmu

17.00−17.20 Mgr. Jan Hron: Náboženský turismus

17.20−17.35 diskuze nad doktorandskými projekty


20.00−22.00 filmový večer

Teologie a (scifi) film − doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.


STŘEDA 25. 10.

9.00−10.00 shrnutí pobytu a další perspektivy spolupráce, rozloučení a odjezd


Program ke stažení zde.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám