Mezinárodní konference Unity of diversities – cultural heritage of the Visegrad Four

Unity of diversities

Cultural heritage of the Visegrad Four


Wspólnota różnorodności

Dziedzictwo kulturowe Krajów Czwórki Wyszehradzkiej


14–15 listopada 2017

Kraków ul. Franciszkańska 1


Organizatorzy:

 • Katedra Archiwistyki i NPH Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II w Krakowie

 • Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

 • Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta

 • Saint Athanasius Greek-Catholic Theological Institute University of Nyíregyháza


Plan

14 listopada (wtorek)

9.00 – 11.00

 • dr hab. prof. UPJPII Robert Tyrała (UPJPII w Krakowie, Polska) - Muzyka narzędziem jedności i pokoju. Działalność Pueri Cantores w Europie środkowo-wschodniej.

 • doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy) - Velehrad - symbol poslání slovanských národů

 • doc. Mgr. Kamil Kardis, PhD. (UP w Presove , Słowacja) - Svet kultúr a tradícií slovensko-poľského pohraničia. Kontext glokalizácie.

 • mgr Andrzej Giza (UPJPII w Krakowie, Polska) - Rok 1956 – Poznański Czerwiec i Węgierska Rewolucja


Dyskusja

Przerwa kawowa


11.00 – 13.00

 • prof. zw. dr hab. Józef Marecki (UPJPII w Krakowie, Polska) - “Nasi święci”. Przenikanie kultu świętych na ziemaich krajów V4.

 • doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD. (UP w Presove, Słowacja) - Púť - cesta osobného a spoločenského obrodenia

 • prof. ThDr. Marek Petro, PhD. (UP w Presove, Słowacja) - Prínos mučeníkov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pre hodnotovú identitu Európy

 • dr hab. prof. UAM Piotr Gołdyn (UAM w Kaliszu, Polska) – Wizerunki i symbole maryjne w herbach miast państw grupy wyszehradzkiej


Dyskusja

Przerwa obiadowa


14.00 – 16.00

 • dr hab. Bożena Jandzioł Stawska (UP Kraków, Polska) – Zapomniane dziedzictwo starożytnego Rzymu – rodzina, społeczeństwo, Państwo.

 • dr hab. prof. UR Marlena Makiel-Hędrzak (Uniwersytet Rzeszowski, Polska) – Czas osobny - czas wspólny. Na marginesie wystawy VISEGRAD4ART

 • mgr Anna Domin (UPJPII w Krakowie, Polska) – Narody Grupy Wyszehradzkiej w przysłowiach i wyrażeniach przysłowiowych.

 • mgr Marcin Rdzak (UPJPII w Krakowie, Polska) – Ochrona cyfrowego dziedzictwa kulturowego w krajach Grupy Wyszehradzkiej.


16.30 Pokaz tańców historycznych, Szkoła Tańca Jane Austen


15 listopada (środa)

9.00 – 11.00

 • prof. dr hab. Jacek Kowalski (UAM w Poznaniu, Polska) – Polskie sejmiki według Jana Piotra Norblina

 • prof. dr hab. Jacek Urban (UPJPII w Krakowie, Polska) – Św. Jadwiga królowa w Europie Środkowo-Wschodnie

 • dr hab. Marian Wołkowski-Wolski (UPJPII w Krakowie, Polska) Kulturotwórcza rola ziemian polskich

 • dr Tomasz Graff (UPJPII w Krakowie, Polska) – „To nasze dziedzictwo!”. Dylematy sterników Akademii Krakowskiej w I poł. XVII w.


Dyskusja

Przerwa kawowa


11.00 – 13.00

 • prof. dr hab. Ewa Latkiewicz (UMCS Lublin, Polska) – Nurt historyzmu w dziewiętnastowiecznej biżuterii na ziemiach Polski, Czech i Węgier

 • dr hab. Lucyna Rotter (UPJPII w Krakowie, Polska) – Podobieństwa i różnice w strojach narodowych i ludowyc krajów Grupy V4

 • mgr Justyna Kuśtowska (WSD Kielce, Polska) – Chrześcijańskie symbole religijne i ich funkcjonowanie w kulturze współczesnej.

 • prof. dr hab. Bernadett Puskas (University of Nyíregyháza, Węgry) – Spotkanie europejskiej i bizantyjskiej tradycji w sztuce XVII wieku diecezji mukaczewskiej


Dyskusja

Przerwa obiadowa


14.00 – 16.00

 • doc. ThDr. Peter Borza, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Koszyce, Słowacja) – Činnosť Gréckokatolíckej cirkvi počas procesu pričlenenia Podkarpatskej Rusi k Sovietskemu zväzu

 • dr György Janka (S. Atanáz G.H.F., Węgry) - Powstanie i rozwój węgierskiej diecezji greckokatolickiej

 • dr Cseby Geza Phd (Wegry)- Wątki narodowe w literaturze polski i Węgier

 • dr Joanna Małocha (UPJPII w Krakowie, Polska) – Tak nas widzą, jak się piszemy - obraz rodzimej historii w wybranych materiałach dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego.

 • dr Maria Wacławek (Uniwersytet w Lublianie, Słowenia) – Tekst literacki jako przejaw dziedzictwa kulturowego w nauczanie języka polskiego jako obcego


Program ke stažení zde.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám