Usnesení Akademického senátu KTF UK dne 10. listopadu 2005

Č.j.: 2482/05

V Praze dne 10. listopadu 2005


 1.   a. 

  AS KTF schvaluje program zasedání v předložené podobě.

  1. Schválení programu

  2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

  3. Výsledky voleb do AS UK a situace doplňovacích voleb do AS KTF

  4. Vyhlášení volby na kandidáta děkana

  5. Evaluace

  6. Vyplacení další mzdy v druhém pololetí 2005

  7. Výroční zpráva o činnosti

  8. Podněty z akademické obce

  9. Různé

    b. 

  AS KTF schválil zápis ze zasedání dne 6.10.2005.

 2. AS KTF bere na vědomí výsledky voleb do AS UK.

 3. AS KTF bere na vědomí výsledky doplňovacích voleb do AS KTF a vyhlašuje další kolo na 19. a 21. 11. Pokud by ani v tomto kole nebyl zvolen navržený kandidát, třetí kolo by se konalo 3. a 5.12.2005. Místo a časy stanoví volební komise.

 4. AS KTF vyhlašuje volbu kandidáta na děkana na čtvrtek 8.12. ve 14:00. Ostatní podrobnosti určí volební komise, ve složení: PhDr. Jaroslav Med, CSc. (předseda), PhDr. Josef Bartoň, Martina Běťáková, Jan Gondek, Dr. Bogdan Pelc.

 5. AS KTF žádá, aby výsledky evaluace byly zveřejněny podle předmětů, nejen podle kateder.

 6. AS KTF schvaluje návrh děkana vyplatit další mzdu v druhém pololetí ve výši 50%.

 7. KTF schvaluje děkanem předloženou zprávu o činnosti za rok 2004 ve změněné podobě.


ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: