Architekturikonologie im christlichen Sakralbau (5.-8.12.2005)


UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE


Katolická teologická fakulta

ÚSTAV DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ







si Vás dovoluje pozvat na přednáškový cyklus






ve dnech 5. - 8. prosince 2005





„Architekturikonologie im christlichen Sakralbau“






který přednese






Prof. Dr. Mario SCHWARZ





Institut für Kunstgeschichte


der Universität Wien






 v budově Katolické teologické fakulty UK,


Thákurova 3, Praha 6-Dejvice, 1. patro






Harmonogram přednášek




Přednáška



Datum



Čas



Posluchárna



1.



pondělí  5. 8. 2005



14.35 – 16.15



1037



2.



úterý      6. 8. 2005



10.15 – 11.50



1053



3.



středa     7. 8. 2005



10.15 – 11.50



1037



4.



středa     7. 8. 2005



12.50 – 14.00



1037



5.



čtvrtek    8. 8. 2005



12.00 – 13.45



1037






Přednášky  prof. Schwarze probíhají v rámci řádných  přednášek, seminářů a proseminářů na ÚDKU. Výuka žádných předmětů se neruší; pokud souběžně s přednáškami prof. Schwarze probíhá jazyková výuka, upřednostňuje se výuka jazyků.




Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: