Mimokodexové právo katolické církve

Mezinárodní konference kanonického práva


29. – 31. října 2018

Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6


Odborný garant:

ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D.

Jednací jazyk:

čeština/slovenština/polština. Konferenční příspěvek v polštině bude simultánně tlumočen.

Kontaktní email:

konference.pravo@ktf.cuni.cz

Konferenční poplatek:

350,- Kč. Pokyny k platbě konferenčního poplatku jsou uvedeny v přihlášce.

Přihláška ke stažení:

zde

Program ke stažení

zde

Pokyny k platbě

Č. účtu: 32034061/0100; VS: 29102018; IBAN: CZ6301000000000032034061; SWIFT: KOMBCZPPXXX. Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Do poznámky uveďte jméno účastníka, za kterého je poplatek hrazen.

Platbu je třeba provést do 12. 10. 2018. Platba na místě v hotovosti není možná.


Program

Pondělí 29.10.

13.30

zahájení

14.00–15.30

Dějiny kanonického práva + Kodex CIC 1917

ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D. (KTF UK Praha)

15.45–17.15

Ústavní právo + Praxe římské kurie a římských soudů

ICDr. MVDr. Miroslav Konštanc Adam (Rota Romana Vatikán)

úterý 30.10.

9.00 – 10.30

Volba papeže + Magisteriální právo

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JCD. (JČU Č. Budějovice)

10.45 – 12.15

Vývoj konfesního práva v ČR + Současné konfesní právo

JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D. (KTF UK Praha)

14.00 – 15.30

Vývoj kanonizačního práva + Kanonizační právo

doc. JUDr. Vojtech Vladár, Ph.D. (TU Trnava)

15.45 – 17.15

Trestní a procesní právo + Správní procesní právo

Libor Botek, Th.D. (CMTF UP Olomouc)

středa 31.10.

9.00 – 10.30

Mezinárodní právo církve + Konkordát v Polsku

prof. dr. hab. Mirosław Sitarz (KUL Lublin)

10.45 – 12.15

Právo východních církví + Kodex CCEO 1990

prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, Ph.D. (PIO Řím)Přednášející

prof. ICDr. MVDr. Mgr. Miroslav Konštanc Adam, O.P.

Člen dominikánského řádu má kromě teologie a kanonického práva vystudovanou také veterinární medicínu. Je profesorem kanonického práva, které mj. přednášel ve slovenské Trnavě, ukrajinském Kyjevě a naposled na Papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského v Římě. Papež František jej jmenoval do významné funkce soudce-auditora Papežského tribunálu Římské roty.


Dr. Libor Botek, Th.D.

Kanonické právo vystudoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě, kde dosáhl titulu licenciátu i doktorátu. Působí jako oficiál Interdiecézního církevního soudu v Olomouci a odborný asistent na katedře církevního práva Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě olomoucké Univerzity Palackého.


doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JCD.

Po absolvování pražské Právnické fakulty UK pokračoval ve studiích filosofie, teologie a kanonického práva mj. na Papežské lateránské univerzitě v Římě. Je nositelem několika doktorátů, habilitoval se na Právnické fakultě Trnavské univerzity. Působí mj. jako docent církevního práva na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a jako soudce Metropolitního církevního soudu v Praze.


prof. dr. hab. Mirosław Sitarz

Mimořádný profesor Katolické univerzity Jana Pavla II. v polském Lublinu je habilitovaným doktorem oboru právních věd. Zastává funkci vedoucího katedry veřejného a ústavního práva na lublinské KUL. Mj. se věnuje polskému partikulárnímu právu a je autorem rozsáhlého Slovníku kanonického práva.


ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D.

Licenciát kanonického práva získal na Papežské univerzitě Jana Pavla II. v polském Lublinu, doktorát teologie na pražské Katolické teologické fakultě, kde vyučuje Kanonické právo, Manželské právo, Teorii práva a Dějiny kanonického práva. Mj. působí rovněž jako soudce-zpravodaj na Metropolitním církevním soudu v Praze.


JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Katolické teologické fakulty v Praze se věnuje především konfesnímu právu a je autorem mnoha odborných publikací z tohoto oboru. V současnosti patří k nejuznávanějším odborníkům českého konfesního práva, které přednáší na obou svých mateřských fakultách v Plzni i v Praze.


prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasil, Ph.D.

Jezuita a arcibiskup, sekretář vatikánské Kongregace pro východní církve v Římě působil jako děkan fakulty východního kanonického práva na Papežském východním institutu v Římě, je profesorem kanonického práva na římské Papežské gregoriánské univerzitě. Je též členem Papežské rady pro pastorální péči o migranty a Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů.


doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, Ph.D.

Doktorátu filozofie i práva dosáhl na Právnické fakultě Trnavské univerzity, kde v současnosti působí jako docent a vedoucí katedry římského a církevního práva; kromě toho vyučuje kanonické právo i na teologické fakultě téže univerzity. Z bohaté publikační činnosti velký ohlas zaznamenaly jeho učebnice Prameny práva katolické církve a Dějiny církevního práva.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám