Usnesení Akademického senátu KTF UK z řádného zasedání dne 8. prosince 2005

Č.j.: 2660/05

V Praze dne 8. prosince 2005


 1.   a. 

  AS KTF schvaluje program zasedání v předložené podobě.

  1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

  2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

  3. Výsledky doplňovacích voleb do AS KTF

  4. Schválení podmínek přijímacího řízení pro doktorské studium nově akreditovaných oborů na ÚDKU

  5. Různé

    b. 

  AS KTF schválil zápis ze zasedání dne 10.11.2005.

 2. AS KTF schvaluje podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium:

    a. 

  ve studijním programu „Obecná teorie a dějiny umění a kultury“, v oboru „Dějiny křesťanského umění“

    b. 

  ve studijním programu „Historické vědy“, v oboru „Církevní a obecné dějiny“

  v předložené podobě.

 3. AS KTF žádá o vysvětlení nesrovnalostí ve výsledcích evaluace zvěřejněných na webových stránkách KTF.


ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: