Usnesení Akademického senátu KTF UK z mimořádného zasedání dne 8. prosince 2005

Č.j.: 2659/05

V Praze dne 8. prosince 2005


  1. AS KTF nenavrhuje prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera za kandidáta na funkci děkana KTF.

  2. AS KTF vypisuje novou volbu kandidáta na funkci děkana na 3. ledna 2006 v 16:30 do místnosti č. 1092. Volební komise přijímá návrhy kandidátů do 21. prosince 2005 do 18:00. Presentace kandidáta proběhne přes internet do 2.1.2006.


ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: