Dějiny antického starověku a antického umění

(číslo kurzu 4098)

Kurz prezentuje základy dějin antických civilizací starověkého Středomoří (Řecko, Řím, Etrurie apod.), cílem kurzu je porozumění základním problémům existence antických starověkých kultur a rovněž významu těchto civilizací pro dnešního člověka, zvláštní pozornost je věnována aspektům zkoumaným klasickou archeologií. Je určen pro seniory z řad široké veřejnosti, příslušnost k církvi není vyžadována. Kurz bude probíhat ve středu od 15.30 do 17:00 v učebně P12.


Místo konání

Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6


Období pro podání přihlášky

1. června 30. září 2018


Cena kurzu

 • 600,- Kč v případě, že má uchazeč právo na starobní důchod

  variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla; specifický symbol: 40981.

 • 800,- pro další uchazeče bez nároku na starobní důchod

  variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla; specifický symbol: 40982.

Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet KTF UK: 32034061/0100. Při neúčasti na kurzu nebo při jeho přerušení se poplatek nevrací.


Přehled jednotlivých přednášek:

přednášející: PhDr. Martin Trefný, Ph.D.


 • 10. října: Nástin historického vývoje antických civilizací

  egejská doba bronzová, Řecko geometrického až helénistického období, Etrurie a Řím od počátku villanovské kultury až do rozdělení Římské říše

 • 31. října 2018: základy antického myšlení

  mytologie, kult, filosofie, historie

 • 14. listopadu 2018: urbanismus a architektura v antickém Řecku, Etrurii a Římě I.

  město, veřejné prostory

 • 28. listopadu 2018: urbanismus a architektura v antickém Řecku, Etrurii a Římě II.

  soukromé prostory, pohřební architektura

 • 20. února 2019: každodenní život antických středomořských civilizací

  zemědělství, řemeslo, obchod, sport, hry a zábava, vzdělávání, bydlení

 • 6. března 2019: umění a umělecké řemeslo v řeckém, etruském a římském světě I.

  sochařství, hrnčířství a keramické výrobky

 • 20. března 2019: umění a umělecké řemeslo v řeckém, etruském a římském světě II.

  toreutika, nástěnné malířství, sklo, šperk

 • 3. dubna 2019: vztah antického Středomoří a střední Evropy v době železné

  výrobky řecké a etruské provenience ve střední Evropě doby železné, dálkové kontaktní

  trasy mezi střední a jižní EvropouPoslední změna: 20. listopad 2018 09:09 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty