Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury

(číslo kurzu 4099)

Cílem kurzu je porozumění a pochopení prehistorického vývoje území Čech a Moravy, resp. širší střední Evropy. Vhodnou formou budou prezentovány dějiny hmotné kultury, dějiny pohřbívání, variabilita pravěkých sídel, sociální struktura, vznik řemesel, obchodu apod. Je určen pro seniory z řad široké veřejnosti, příslušnost k církvi není vyžadována. Kurz bude probíhat ve středu od 17.00 do 18:30 v učebně P12.


Místo konání

Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6


Období pro podání přihlášky

1. června 30. září 2018


Cena kurzu

 • 600,- Kč v případě, že má uchazeč právo na starobní důchod

  variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla; specifický symbol: 40991.

 • 800,- pro další uchazeče bez nároku na starobní důchod

  variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla; specifický symbol: 40992.

Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet KTF UK: 32034061/0100. Při neúčasti na kurzu nebo při jeho přerušení se poplatek nevrací.


Přehled jednotlivých přednášek:

přednášející: PhDr. Martin Trefný, Ph.D.

 • 10. 10. 2018: nástin chronologického členění českého a moravského pravěku

  starší doba kamenná, mladší doba kamenná, pozdní doba kamenná, doba bronzová, doba železná, doba římská a stěhování národů

 • 31. 10. 2018: charakter pravěkého náboženství

  kult a kultovní areály, náboženské projevy v hmotné kultuře

 • 14. 11.2018: dějiny sídlení

  základní typy sídelních forem, vývoj obytných prostor

 • 28. 11. 2018: dějiny pohřbívání

  vývoj pohřebního rituálu, jednotlivé formy pohřbů

 • 20. 2. 2019: každodennost pravěkých komunit Čech a Moravy

  obživa, zemědělství, řemeslo

 • 6. 3. 2019: komunikace a interregionální obchodní spojnice pravěké Evropy

  obchod, středomořské importy, suroviny, apod.

 • 20. 3. 2019: hmotná kultura pravěkých komunit I.

  keramika, nástroje, zbraně,

 • 3. 4. 2019: hmotná kultura pravěkých komunit II.

  šperk, oděvPoslední změna: 20. listopad 2018 09:09 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty