Usnesení Akademického senátu KTF UK z mimořádného zasedání dne 3. ledna 2006

Č.j.: 15/06


V Praze dne 3. ledna 2006  1. AS KTF navrhuje prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera za kandidáta na funkci děkana KTF.


ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: