Zákaz kouření v prostorách školy (30.1.2006)

Zákaz kouření

Č.j. 128/06

V Praze dne  30. ledna 2006


Milé studentky,


vážení studenti,


musím Vás upozornit, že zákon 379/2005 Sb. „o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů“ v § 8 odst. 1 písm. b) zakazuje kouřit ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení.


Z tohoto nařízení vyplývá, že je
zakázáno kouřit jak na dvoře, tak na vnějším schodišti do budovy.
Petr Šimůnek


tajemník
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: