Tradice - Autorita - OriginalitaKATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA

zve k účasti

na

on-line mezinárodní konferenci studentů doktorských studijních programů

Datum konání:

25. 2. 2021

(V prostředí MS TEAMS)

English version

Program

(k jednotlivým sekcím se lze připojit pomocí příslušných odkazů v horní části programu)

Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního

i dálkového studia teologie, dějin, dějin umění, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů. Konference si klade za cíl umožnit představení výsledků dosavadního bádání studentů, ale zvláště přinést aktuální a nové poznatky vzniklé na základě přípravy jejich disertačních prací nebo jinak tematicky zaměřené odborné práce, vzájemně konfrontovat metodické přístupy a tím podpořit jejich vědecké aktivity.

Téma konference „Autorita – Tradice – Originalita“ nabízí prostor pro zhodnocení výkladu uměleckých počinů, výtvarných děl, historických, literárních a náboženských dokumentů či jiných tvůrčích lidských aktivit z autoritativních, tradičních nebo zcela originálních pozic. Téma konference může být také využito k interpretaci lidské tvůrčí činnosti i k interpretaci jejích výsledků vzniklých a realizovaných pod tlakem autority, či tradice nebo zcela originálním svobodným přístupem. Tyto tři veličiny, autorita, tradice, originalita, jistě ovlivnily

i sociální prostředí lidské tvorby nebo funkci vytvořeného díla. Téma autority a vztahu tradice a originality hraje důležitou úlohu také v teologickém diskursu, a to jak na poli systematické, tak historické teologie a biblistiky.

Téma konference bylo záměrně zvoleno tak, aby zaujalo co nejširší okruh doktorandů z humanitních studijních programů a poskytlo dostatek prostoru pro volbu tématu a jeho zpracování. Jednotlivé konferenční příspěvky mohou pojednávat o příbuzných tématech v oblasti teologie, historie, výtvarného umění, kulturní historie, církevních dějin, literatury, hudby apod. Posuzována bude především správnost zvoleného metodického postupu zpracování daného tématu a odborná kvalita jeho řešení. Důraz bude kladen na zveřejnění zcela nových poznatků a přínosů k poznání oproti kompilativním pracím.


Další informace:

Jednotlivé konferenční výstupy budou rozděleny podle svého zaměření do několika sekcí.

Délka příspěvků je stanovena na 20 minut, dostatečný prostor bude věnován diskuzi k dané problematice. Počet aktivních účastníků konference je omezen rozsahem jednotlivých sekcí.


Jednací jazyk:

angličtina


Konferenční sborník:

Organizátoři po skončení konference vydají sborník příspěvků. Organizační výbor si vyhrazuje právo výběru příspěvků pro publikování v recenzovaném sborníku v rámci odborných

posudků vypracovaných nezávislými odborníky na danou problematiku.

Jazyky pro publikování v konferenčním sborníku jsou angličtina, italština, němčina.


Timeline:


17. února 2020: odevzdání příspěvků (odevzdání je podmínkou pro aktivní účast na konferenci)

25. února 2021: konference - nový termín


Konferenční poplatek:

600Kč / 25 €Kontakt a místo konání:

Organizuje Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Thákurova 3, Praha 6, 160 00, Česká republika

www.ktf.cuni.czOstatní:

Organizátoři nemohou hradit aktivním účastníkům konference dopravu ani ubytování. Obzvláště zahraničním účastníkům však poskytnou pomoc při zajištění ubytování.


Organizátoři konference:

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Mgr. Magdalena Nová, DiS.

PhDr. Petr Sládeček, Ph.D.

Mgr. Elena BabichPoslední změna: 4. květen 2021 10:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám