Tradice - Autorita - Originalita

Z důvodu epidemiologické situace je konference i její online forma zrušena. Náhradní termín bude oznámen.KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA

si dovoluje zveřejnit

CALL FOR PAPERS

na mezinárodní konferenci studentů doktorských studijních programů

Místo a datum konání:

v budově

Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

CFP (pdf) Přihláška ke stažení English Version

Program
Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního

i dálkového studia teologie, dějin, dějin umění, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů. Konference si klade za cíl umožnit představení výsledků dosavadního bádání studentů, ale zvláště přinést aktuální a nové poznatky vzniklé na základě přípravy jejich disertačních prací nebo jinak tematicky zaměřené odborné práce, vzájemně konfrontovat metodické přístupy a tím podpořit jejich vědecké aktivity.

Téma konference „Autorita – Tradice – Originalita“ nabízí prostor pro zhodnocení výkladu uměleckých počinů, výtvarných děl, historických, literárních a náboženských dokumentů či jiných tvůrčích lidských aktivit z autoritativních, tradičních nebo zcela originálních pozic. Téma konference může být také využito k interpretaci lidské tvůrčí činnosti i k interpretaci jejích výsledků vzniklých a realizovaných pod tlakem autority, či tradice nebo zcela originálním svobodným přístupem. Tyto tři veličiny, autorita, tradice, originalita, jistě ovlivnily

i sociální prostředí lidské tvorby nebo funkci vytvořeného díla. Téma autority a vztahu tradice a originality hraje důležitou úlohu také v teologickém diskursu, a to jak na poli systematické, tak historické teologie a biblistiky.

Téma konference bylo záměrně zvoleno tak, aby zaujalo co nejširší okruh doktorandů z humanitních studijních programů a poskytlo dostatek prostoru pro volbu tématu a jeho zpracování. Jednotlivé konferenční příspěvky mohou pojednávat o příbuzných tématech v oblasti teologie, historie, výtvarného umění, kulturní historie, církevních dějin, literatury, hudby apod. Posuzována bude především správnost zvoleného metodického postupu zpracování daného tématu a odborná kvalita jeho řešení. Důraz bude kladen na zveřejnění zcela nových poznatků a přínosů k poznání oproti kompilativním pracím.


Další informace:

Jednotlivé konferenční výstupy budou rozděleny podle svého zaměření do několika sekcí.

Délka příspěvků je stanovena na 20 minut, dostatečný prostor bude věnován diskuzi k dané problematice. Počet aktivních účastníků konference je omezen rozsahem jednotlivých sekcí.


Jednací jazyk:

angličtina


Konferenční sborník:

Organizátoři po skončení konference vydají sborník příspěvků. Organizační výbor si vyhrazuje právo výběru příspěvků pro publikování v recenzovaném sborníku v rámci odborných

posudků vypracovaných nezávislými odborníky na danou problematiku.

Jazyky pro publikování v konferenčním sborníku jsou angličtina, italština, němčina.


Timeline:

15. ledna 2020: přihlášení se na konferenci

31. ledna 2020: vyrozumění o přijetí na konferenci

5. dubna 2020: odevzdání příspěvků (odevzdání je podmínkou pro aktivní účast na konferenci)

22. října 2020

konference - odloženo (nový termín bude oznámen)


Přihlášení:

Zájemci o aktivní účast na konferenci zašlou vyplněný formulář přihlášky, který je přílohou Call for paper, na adresu

nejpozději do 15. ledna 2020.


Vyrozumění o přijetí, či nepřijetí na konferenci bude organizátory odesláno do

31. ledna 2019.


Konferenční poplatek:

600Kč / 25 €


V případě neúčasti se konferenční poplatek nevrací.

Přijatí účastníci musí uhradit konferenční poplatek do 29. 2. 2020 na účet Katolické teologické fakulty UK.
Kontakt a místo konání:

Organizuje Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Thákurova 3, Praha 6, 160 00, Česká republika

www.ktf.cuni.czOstatní:

Organizátoři nemohou hradit aktivním účastníkům konference dopravu ani ubytování. Obzvláště zahraničním účastníkům však poskytnou pomoc při zajištění ubytování.


Organizátoři konference:

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Mgr. Magdalena Nová, DiS.

PhDr. Petr Sládeček, Ph.D.

Mgr. Elena BabichPoslední změna: 15. říjen 2020 16:58 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty