Oznámení o možnosti převzít písemnost 2020


Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy oznamuje, že osoby uvedené v seznamu níže si mohou převzít písemnosti, které se prokazatelně nepodařily doručit na adresu, nahlášenou fakultě jako adresu pro doručování. Písemnosti je možné vyzvednout v úředních hodinách Studijního oddělení nebo Vědeckého oddělení KTF UK,Thákurova 3, 160 00 Praha 6 (1. patro)


Uřední hodiny Studijního odd.

Úřední hodiny Vědeckého odd.

ut 9:30 - 11:30

st 14:30 - 16:30

čt 9:30 - 11:30

st 12:30 - 14:30

čt 10:00 - 12:00


Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. V případě písemností dle § 68 Zákona 111/1998 Sb. v platném znění (zákon o vysokých školách) začíná den po doručení běžet třicetidenní lhůta pro podání žádosti o přezkoumání. Pokud tato lhůta marně uplyne, 31. den rozhodnutí nabývá právní moci. Druh zásilky


Číslo jednacíVyvěšeno dne


Sejmuto dne


Kozler, K.

Rozhodnutí o ukončení studia

UKKTF/31964/2021-2

4.3.2021

Boyarissova, A.

Rozhodnutí o ukončení studia

UKKTF/173332/2021

11.2.2021

Fišková, K.

Rozhodnutí o ukončení studia

UKKTF/461961/2020-1

21.1.2021

Blažková, A.

Rozhodnutí o ukončení studia

UKKTF/465926/2020-1

21.1.2021

Liddell, A.

Rozhodnutí o ukončení studia

UKKTF/461716/2020-2

21.1.2021

Banďouch, P.

Rozhodnutí o ukončení studia

UKKTF/464244/2020-1

21.1.2021

Dediukhin, S.

Rozhodnutí o nepřijatí ke studiu

UKKTF/169729/2020-3

11.1.2021

Romanov, I.

Rozhodnutí o nepřijatí ke studiu

UKKTF/130528/2020-4

5.11.2020

Ondra, T.

Rozhodnutí o zatmítnutí přerušení studia

UKKTF/264500/2019-3

13.3.2020

28.3.2020

Levinský, A.

Rozhodnutí o ukončení studia

UKKTF /345496/2019-2

8.1.2020

23.1.2020

Dyuzhikova, A.

Rozhodnutí o ukončení studia

UKKTF/345475/2019-2

8.1.2020

23.1.2020

Nehajová, M.

Rozhodnutí o ukončení studia

UKKTF/345493/2019-2

8.1.2020

23.1.2020

Belov, D.

Rozhodnutí o ukončení studia

UKKTF/345435/2019-2

8.1.2020

23.1.2020


Poslední změna: 4. březen 2021 15:29 
Sdílet na: