Zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK dne 3. ledna 2006


Zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK dne 3. ledna 2006


Přítomni:


PhDr. Josef BartoňMartina BěťákováThLic. Prokop BrožJan Gondek.Pavel JägerKristýna Jirmusová PhDr. Jaroslav MedThLic. Pavel V.KohutPhDr. Markéta KoronthályováDr. Bogdan Pelcprof. PhDr. Ing.Jan RoytMgr. David Svoboda
Hosté: MUDr. Jiří Korda, PhLic. Vojtěch Novotný.

Začátek mimořádného zasedání, které bylo svoláno na 16:30, předsednictvo AS KTF posunulo na 16:50.


V 16:50 předseda senátu Brož zahájil mimořádné zasedání a předal slovo předsedovi volební komise J. Medovi, který řídil samotnou volbu kandidáta na funkci děkana. Senátor Bartoň vysvětlil způsob volby.

Protokol z volby:


V urně bylo shromážděno 12 hlasovacích lístků,  z toho 12 platných. Výsledek volby kandidáta na funkci děkana je:  pro: 9, proti: 3.
Usnesení, které z tajného hlasování vyplývá:


AS KTF navrhuje prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera za kandidáta na funkci děkana.Předseda AS KTF následně – v 16:57 –  mimořádné zasedání ukončil.


  


Zapsal P. Brož.Usnesení Akademického senátu KTF UK z mimořádného zasedání dne 3. ledna 2006

Č.j.: 15/06


V Praze dne 3. ledna 2006  1. AS KTF navrhuje prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera za kandidáta na funkci děkana KTF.


ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: