Usnesení Akademického senátu KTF UK z řádného zasedání dne 12. ledna 2006

Č.j.: 68/06

V Praze dne 12. ledna 2006Usnesení Akademického senátu KTF UK

z řádného zasedání

dne 12. ledna 2006:
1. a) AS KTF schvaluje program zasedání v předložené podobě.


1. Schválení programu a zápisů z minulých zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Disciplinární komise


4. Schválení rozpočtu na rok 2006 na ÚDKU


5. Stanovení termínů zasedání AS KTF na další semestr


6. Různé
b) AS KTF schválil zápisy ze zasedání dne 8.12.2005 a 3.1.2006.
2. AS KTF schvaluje návrh děkana na jmenování členů a jejich náhradníků do disciplinární komise: za čeleny Mgr. M. Mikulicovou, Mgr. K. Sládka, Mgr. P. Šticu, za náhradníky Mgr. E. Pavlíkovou, Ph.D., PhDr. T. Petráčka, Ph.D., Mgr. J. Havrlanta a MUDr. J. Kordu.


3. AS KTF schvaluje děkanem navržený rozpočet pro rok 2006.


4. AS KTF se sejde ke svým řádným zasedáním 2.3., 6.4., 4.5. a 8.6.2006.


5. AS KTF podporuje zřízení místa pro kuřáky na dvoře.

ThLic. Prokop Brož


předseda AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: