Probíhající rigorózní řízení

  Přehled


  Jméno uchazeče

  Obor

  Zahájení řízení

  Ukončení

  řízení

  Mgr. Hana Benešová

  Katolická teologie

  22. 12. 2016

  27.1.2021

  Mgr. Magda Bušková

  Katolická teologie

  24. 2. 2017

  27.1.2021

  Mgr. Veronika Vránová

  Dějiny křesťanského umění

  5. 3. 2018

  5.6.2018 (neprospěla)

  PhDr. Mgr. ThDr. Edita Miriam Mendelová

  Katolická teologie

  22. 3. 2019

  1. 6. 2021

  PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D.

  Katolická teologie

  22. 5. 2019

  19. 6. 2020

  Mgr. et Mgr. Jiří Dosoudil

  Katolická teologie

  24. 5. 2019

  29. 1. 2020

  Mag. theol. Ján Zoričák

  Katolická teologie

  25. 5. 2019

  19. 6. 2020

  Mgr. Kamil Kozelský

  Teologické nauky

  25. 11. 2019

  Mgr. et Mgr. Jan Poříz

  Katolická teologie

  7. 5. 2020

  Mgr. Magdaléna Trefná

  Dějiny křesťanského umění

  30. 6. 2020

  Mgr. et Mgr. Pavel Kaška

  Katolická teologie

  4. 3. 2021

  1. 6. 2021

  Mgr. Šárka Jendraššák

  Dějiny křesťanského umění

  4. 3. 2021

  18. 5. 2021  Obhajoba rigorózní prace dne 10. 1. 2022

  Složení komise:

  Předseda:

  prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

  KTF UK

  Členové:

  PhDr. Eva Bendová, Ph.D.

  KTF UK

  PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.

  KTF UK

  doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

  KTF UK

  PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

  VŠCHT

  Uchazečka:

  Mgr. Magdaléna Trefná

  Název práce:

  Historická stavba jako muzeum (Otázky současné architektury a památkové péče)

  10:00

  Obor:

  Dějiny křesťanského umění

  Ve stejném dni probíhají Státní rigorózní zkoušky  Rigorózní zkouška dne 17. 2. 2022, 14:00

  Předseda:

  doc. David Vopřada, Dr.

  KTF UK

  Členové:

  Benedikt Tomáš Mohelník OP, Th.D.

  KTF UK

  doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.

  KTF UK

  Místo:

  Budova KTF, učebna P 4, 14:00

  Obor:

  Katolická teologie


  Obhajoby rigorózních prací dne 29. 9. 2021


  Předseda:

  doc. David Vopřada, Dr.

  Členové:

  Benedikt Tomáš Mohelník OP, Th.D.

  doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.

  Místo:

  Budova KTF, učebna P16,

  Uchazeči:

  Mgr. Kamil Kozelský, obhajoba rigorózní práce:

  Téma andělů ve spiritualitě praktikujících katolíků

  10:00, 29. 9. 2021

  Mgr. et Mgr. Jan Poříz, obhajoba rigorózní práce:

  Přátelství Terezie od Ježíše s Jeronýmem Graciánem na pozadí reformy karmelitánského řádu

  11:00, 29. 9. 2021

  Ve stejném dni probíhají Státní rigorózní zkoušky


  Již proběhlé SRZ


  Předseda:

  doc. David Vopřada, Dr.

  Členové:

  doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.

  doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.

  Termín:

  1. 6. 2021, 10:00

  Místnost: P16

  Uchazeči:

  Mgr. et Mgr. Pavel Kaška

  10:00

  PhDr. Mgr. ThDr. Edita Miriam Mendelová

  11:00

  Místo:

  Budova KTF, učebna P16  Předseda:

  doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.

  Členové:

  PhDr. Eva Bendová, Ph.D.

  Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

  doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

  PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

  Termín:

  18. 5. 2021, 10:00

  Místnost: P16

  Uchazečka:

  Šárka Jendraššák

  10:00

  Místo:

  Budova KTF, učebna P16  Předseda:

  doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

  KTF UK

  Členové:

  ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.

  KTF UK

  JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

  KTF UK

  Benedikt Tomáš Mohelník OP, Th.D.

  KTF UK

  doc. David Vopřada, Dr.

  KTF UK

  Termín:

  27. 1. 2021

  Místnost: P16

  Uchazeči:

  Mgr. Hana Benešová

  9:30

  Mgr. Magda Bušková

  10:30  Předseda:

  doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

  KTF UK

  Členové:

  doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.

  KTF UK

  ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.

  KTF UK

  ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D.

  KTF UK

  doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

  KTF UK

  Termín:

  19. 6. 2020

  Místnost: P16

  Uchazeči:

  PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D.

  10:00

  Mag. theol. Ján Zoričák

  10:45  Předseda:

  doc. David Vopřada, Dr.

  KTF UK

  Členové:

  ThLic. David Bouma, Th.D.

  KTF UK

  ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.

  KTF UK

  Benedikt Tomáš Mohelník OP, Th.D.

  KTF UK

  doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

  KTF UK

  Termín:

  29. 1. 2020

  Místnost: P12

  Uchazeči:

  Mgr. Hana Benešová

  10:00

  Mgr. Jiří Dosoudil

  10:30

  Mag. theol. Ján Zoričák

  11:00  Předsedkyně:

  doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol.

  KTF UK

  Členové:

  ThLic. David Bouma, Th.D.

  KTF UK

  prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.

  KTF UK

  doc. David Vopřada, Dr.

  KTF UK

  prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.

  TF JČU

  Termín:

  2. 10. 2019

  Místnost: P16

  Uchazeč:

  Mgr. Jiří Dosoudil

  10:30
  Poslední změna: 3. leden 2022 15:07 
  Sdílet na: