Habillitační řízení: Viktor Kubík

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.


Jméno habilitanda:

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.

Funkce:

Odborný asistent Ústav dějin křesťanského umění

Obor:

Dějiny křesťanského umění

Zahájení řízení:

6. 1. 2020

Název habilitační práce:

Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby

Text habilitační práce:

K nahlédnutí na vědeckém oddělení (habilitační práce zveřejněna jiným způsobem podle § 75, odst. 4 zákona o vysokých školách).

Vydáno 21. 12. 2018 v Nakladatelství Lidové noviny, ISBN 978-80-7422-662-5, 296 s., [link]

Zasedání vědecké rady:

5. 2. 2020

Téma habilitační přednášky:

K otázkám vzniku Pařížského fragmentu takřečeného Dalimila

Habilitační komise:

16. 10. 2020 v 10:00 v učebně P16 (stanovisko Habilitační komise)


Složení abilitační komise

Předseda:

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

KTF UK, FF UK, RUK

Členové:

doc. Ing. Pavol Černý, Dr.

FF UP

prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres

FF MU

prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.

FF UP, ÚDU AV ČR

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.

CMS AV ČR


Oponenti

PhDr. Pavel Brodský, CSc. et DSc.

MÚA a Archiv AV ČR

posudek

PhDr. Tomáš Gaudek, Ph.D.

ÚDU AV ČR

posudek

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

FF UK

posudek


Zasedání VR s habilitační přednáškou:

4. 11. 2020 ve 13:00

Místo a čas habilitační přednášky:

4. 11. 2020, On-line

Výsledek:

VR doporučuje jmenování docentem

Jmenování docentem:

1. 4. 2021


Zpět na seznam habilitačních řízení


Poslední změna: 14. duben 2021 14:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám