Změny v studijním plánu UB, uznání splněných povinností (20.2.2006)

Uznání studijních DKU povinností u studentů, kteří nastoupili ke studiu v akademickém roce 2003/2004

Č.j.:275/06

V Praze dne 20. února 2006
Studentům, kteří nastoupili v ak. roce 2003/2004 a absolvovali v ak. roce 2004/2005 předmět:

I. DKU019 Přehledné dějiny středověkého umění /2


se uznává předmět:


DKU030 Přehledné dějiny středověkého umění – zkouškanebo


II. DKU021 Přehledné dějiny renesančního umění /2


se uznává předmět:


DKU031 Přehledné dějiny středověkého umění – zkouška.

Předměty se uznávají bez nároku na kreditové vyrovnání.

Studijní povinnosti se uznávají v důsledku oddělení zkoušek od daného předmětu.

PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.


     proděkan pro studium
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: