Usnesení Akademického senátu KTF UK z řádného zasedání dne 2. března 2006

Č.j.: 571/06

V Praze dne 2. března 2006


Usnesení Akademického senátu KTF UK

z řádného zasedání

dne 2. března 2006:

1. a) AS KTF schvaluje program zasedání v předložené podobě.


1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Odvolání a jmenování proděkanů


4. Změna názvu Katedry pastorálních oborů


5. Výroční zpráva o činnosti AS KTF


6. Různé
b) AS KTF schválil zápis ze zasedání dne 12. ledna 2006.

2. AS KTF úmysl děkana


odvolat Dr. Vojtěcha Eliáše z funkce proděkana pro rozvoj nepodporuje,


odvolat PhDr. Libora Ovečku, Th.D., z funkce proděkana pro vnější a zahraniční vztahy podporuje,


odvolat prof. Dr. Alberta-Petera Rethmanna z funkce proděkana pro vědu podporuje,


jmenovat Ing. Aleše Opatrného, Th.D., do funkce proděkana pro rozvoj nepodporuje,


jmenovat doc. ThDr. Jiřího Skoblíka do funkce proděkana pro vědu podporuje


 a jmenovat prof. Dr. Alberta-Petera Rethmanna do funkce proděkana pro vnější a zahraniční vztahy a statutárního zástupce děkana podporuje.

3. AS KTF nepodpořil návrh, aby senát usnesením poděkoval  Dr. Vojtěchu Eliášovi a PhDr. Liboru Ovečkovi, Th.D., za jejich práci ve funkci proděkanů.

4. AS KTF souhlasí, aby Katedra pastorálních oborů se nadále jmenovala Katedra pastorálních oborů a právních věd.

5. AS KTF přijímá výroční zprávu o činnosti AS KTF za rok 2005.
 
ThLic. Prokop Brož


předseda AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: