Proděkani Katolické teologické fakulty (3.3.2006)

Proděkani Katolické teologické fakulty

Č.j. 586/06

V Praze dne 3. března 2006
Oznamuji akademické obci, že k 2. březnu 2006 dochází ke změně v rozdělení kompetencí proděkanů KTF (srov. Opatření děkana č. 2/2006), takže nadále platí tato pověření:

prof. Dr. Albert-Peter Rethmann - proděkan pro vnější a zahraniční vztahy, statutární zástupce děkana
PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. - proděkanka pro studium

Doc. ThDr. Jiří Skoblík - proděkan pro vědu

Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. - proděkan pro rozvojprof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: