OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2006 Vybírání úhrad za úkony od studentů KTF UK a od osob, které nejsou studenty KTF UK (25.1.2006)

Č.j. 107/06

V Praze dne 25.1.2006


OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2006


Vybírání úhrad za úkony od studentů KTF UK a od osob,  které nejsou studenty KTF UK


V návaznosti na opatření rektora UK č. 25/2004, které určuje úkony, za které  lze vybírat úhradu od studentů KTF UK, vydávám s účinností od 25.1.2006 toto opatření. Součástí tohoto  opatření je i ustanovení úhrad za úkony od osob, které nejsou studenty fakulty.Úhrady od studentů lze vybírat za tyto úkony:
Kopírování a tisk při použití studentkého průkazu UK1,50 Kč/stranaVydání duplikátu dokladu o studiu:

- během 1. roku studia a za neuzavřený ročník                                                    100,- Kč- za každý uzavřený ročník                                                                        100,- KčVystavení výpisu zkoušek v anglickém nebo německém jazyce pro studenty v českém  jazyce100,- KčVystavení duplikátu pro hesla nutná k přístupu do počítačových sítí                               50,- KčPřipojení soukromého PC k počítačové síti KTF UK                                                  0,- KčÚhrady v Centrální katolické knihovně Katolické teologické fakulty Univerzity  Karlovy v Prazedle sazeb výpůjčního řádu knihovny

Úhrady od osob, které nejsou studenty fakulty:
Vydání duplikátu dokladu o studiu za každý ročník                                                                       100,- KčÚhrady v Centrální katolické knihovně Katolické teologické fakulty Univerzity  Karlovy v Prazedle sazeb výpůjčního řádu knihovny
Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkanPoslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: