Církve a krize v průběhu staletí

Pořádá Výzkumné centrum pro církevní a náboženské dějiny ve spolupráci s katedrou církevních dějin a literární historie KTF UK a Historickým ústavem AV ČR ve dnech 8. a 9. listopadu 2021.


Z epidemických důvodů se konference uskuteční na platformě Zoom.

O linky na virtuální zasedání lze požádat zde:


KRIZE A CÍRKEVNÍ INSTITUCE

pondělí 8. 11.


9.45–10.00 zahájení


10.00–11.20

Petr KUBÍN, Násilné prosazení klerického celibátu v českých zemích ve 12. století

Petr HONČ, Velké a malé krize doby pobělohorské. Kurie, nunciové a čeští preláti

Iveta COUFALOVÁ, Krize církve za hranicí. Konverze panovníka jako bezpečnostní riziko i jako naděje pro protistranu: August Silný a vzestup krušnohorského Mariascheinu coby místa konverze

diskuse


11.20–11.35 přestávka


11.35–12.30

Marek ŠMÍD, Svatý stolec v době světových válek 20. století. Pokus o komparaci postoje Benedikta XV. a Pia XII.

Eva VYBÍRALOVÁ, Mimořádné papežské fakulty. Reakce katolické církve na situaci hrozícího pronásledování v 1. polovině 20. století

diskuse


12.30–13.15 přestávka


13.15–14.10

Zdeněk R. NEŠPOR, Krizový management, aneb první dekády řízení Církve československé (husitské)

Markéta DOLEŽALOVÁ, Apoštolát III. řádu sv. Františka, reakce na sociální problémy nastolené velkou hospodářskou krizí ve 30. letech 20. století

diskuse


14.10–15.05

Martin JINDRA, Zrod Pracovní skupiny umělců Církve českomoravské v kontextu kritického období protektorátu

Miroslav KUNŠTÁT, Válečný „pražský model“ německého teologického učiliště pro střední, východní a jihovýchodní Evropu a jeho transformace po roce 1945

diskuse


15.05–15.20 přestávka


15.20–16.15

Peter BORZA, Reakcie biskupov, kňazov a veriacich Gréckokatolíckej cirkvi v Československu na rozhodnutie tzv. Prešovského soboru a násilnú pravoslavizáciu

Stanislava VODIČKOVÁ, Sekretariát řeholních společností – milník v dějinách řeholního života v komunistickém Československu

diskuseKRIZE A NÁBOŽENSKÉ IDEJE, REFORMY, MYŠLENÍ

úterý 9. 11.


9.45–10.40

Martin ŠENK, Proměna úlohy biskupa a biskupského ideálu v době stěhování národů

Václav DRŠKA, Mezi gens a regnum. Církev a její role na pomezí krize tradiční společnosti a vznikem raně středověkého státu

diskuse


10.40–10.55 přestávka


10.55–12.15

Martin DEKARLI, Kristův zákon a predestinace. Jan Hus († 1415) jako architekt české cesty řešení pozdně středověké krize církve

David RADEK, Krize církve nebo víry? Slezská církev na sklonku středověku a v počátcích novověku

Petr VOREL, Církevní reforma bez účasti představitelů církve. Augšpurský Interim z roku 1548 jako mocenský nástroj císaře Karla V.

diskuse


12.15–13.00 přestávka


13.00–13.55

Tomáš ČERNUŠÁK, „Le cagioni de’ presenti e passati tumulti dell’Imperio ...“ Krize v římsko-německé říši v reflexi papežství dvacátých let 17. století

Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, Krize, nouze svědomí a knihy o stálosti a konverzi v těsně pobělohorském období

diskuse


13.55–15.15

Michal SKLENÁŘ – Radek MARTINEK, Privilegii proti krizi. Kontexty ustavení nového vizuálního kódu západní církve v piánské epoše

Hana STOKLASOVÁ, Reakce katolické církve na krizi přechodových rituálů v době modernizace a sekularizace společnosti (1850–1918)

Michaela LENČÉŠOVÁ, Blondelizmus ako palingenetický projekt „totálneho katolicizmu“ Štefana Polakoviča

diskuse


15.15–15.30 přestávka


15.30–17.00

Peter MORÉE, Reakce českých evangelíků na počátky holocaustu v české společnosti 1938–1941

Tomáš PETRÁČEK, Modernistická nebo antimodernistická krize? K ambivalenci užívání pojmu krize v církevních dějinách

diskuse


Jaroslav ŠEBEK, Závěrečné shrnutí

závěrečná diskuse


Program pdf

Poslední změna: 3. listopad 2021 14:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám