Termíny SZZ v akademickém roce 2005/06 (13.3.2006)

Č.j.: 625/06

V Praze dne 13. března 2006

Věc: Závazné termíny pro státní závěrečnou zkoušku v akademickém roce 2005 -2006

 1. Student, který se chce přihlásit ke státní závěrečné zkoušce (dále jen SSZ) v červnovém termínu 2006, musí:

  • a/ nejpozději do 21. 4. 2006 odevzdat vedoucímu katedry vypracovanou závěrečnou (diplomovou / bakalářskou) práci ve 2 exemplářích v pevné vazbě a jednu verzi této práce v elektronické podobě. Součástí práce je krátká anglická anotace (abstrakt práce s překladem názvu!) a 5 klíčových pojmů v angličtině. Součástí elektronické verze je i resumé jako samostatný soubor. Kromě toho odevzdá i resumé vytištěné na samostatném listu ve dvojím vyhotovení a údaj o počtu znaků;

  • b/ nejpozději do 12. 5. 2006 splnit všechny studijní povinnosti.

   Pokud student z oboru Katolická teologie nebo navazujícího magisterského oboru Náboženské nauky bude chtít vykonat část ústní zkoušky z Písma svatého v termínu 19.5. 2006, musí nejpozději 3. 5. 2006 (včetně) splnit všechny studijní povinnosti a přihlásit se k této části SSZ;

  • c/ na studijním oddělení odevzdat výkaz o studiu (index) a přihlášku k SSZ (tj. přihlášku k obhajobě diplomové resp. bakalářské práce a k ústní zkoušce) do 15. 5. 2006. K ústní části je možné se přihlásit bez přihlášky k obhajobě závěrečné práce.

 2. Student, který se chce přihlásit ke SSZ v listopadovém termínu 2006, musí:

  • a/ nejpozději do 20. 9. 2006 odevzdat vedoucímu katedry vypracovanou závěrečnou (diplomovou / bakalářskou) práci ve 2 exemplářích v pevné vazbě a jednu verzi této práce v elektronické podobě. Součástí práce je krátká anglická anotace a 5 klíčových pojmů v angličtině. Součástí elektronické verze je i resumé jako samostatný soubor. Kromě toho odevzdá i resumé vytištěné na samostatném listu a údaj o počtu znaků;

  • b/ nejpozději do 20. 9. splnit všechny studijní povinnosti;

  • c/ na studijním oddělení odevzdat výkaz o studiu (index) a přihlášku k SSZ (tj. přihlášku k obhajobě diplomové resp. bakalářské práce a k ústní zkoušce) do 18. 10. 2006. K ústní části je možné se přihlásit bez přihlášky k obhajobě závěrečné práce.

 3. Každý student, který uzavřel studium a neabsolvoval všechny části SSZ v červnovém termínu, se v době řádného zápisu musí zapsat k dalšímu úseku studia.


PhDr. Mireia  Ryšková Th.D.

proděkan pro studium 
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: