OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2006 Vyhlášení státních závěrečných zkoušek (podzimní termín v ak. roce 2005 - 2006) program obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor dějiny křesťanského umění (18.4.2006)

Č.j.: 743/06

V Praze dne 18. dubna 2006
Opatření děkana č. 3/2006

Vyhlášení státních závěrečných zkoušek (podzimní termín v ak. roce 2005 - 2006)

program obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor dějiny křesťanského umění  1. Student programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor dějiny křesťanského umění, který se chce přihlásit ke státní závěrečné zkoušce (dále jen SSZ) v zářijovém termínu 2006, musí:

    • a/ nejpozději do 21. 7. 2006 odevzdat vedoucímu katedry vypracovanou závěrečnou bakalářskou práci ve 2 exemplářích v pevné vazbě a jednu verzi této práce v elektronické podobě. Součástí práce je krátká anglická anotace (abstrakt práce s překladem názvu!) a 5 klíčových pojmů v angličtině. Součástí elektronické verze je i resumé jako samostatný soubor. Kromě toho odevzdá i resumé vytištěné na samostatném listu ve dvojím vyhotovení a údaj o počtu znaků;

    • b/ nejpozději do 10. 8. 2006 splnit všechny studijní povinnosti.

    • c/ na studijním oddělení odevzdat výkaz o studiu (index) a přihlášku k SSZ (tj. přihlášku k obhajobě bakalářské práce a k ústní zkoušce do 10. 8. 2006. K ústní části je možné se přihlásit bez přihlášky k obhajobě závěrečné práce.

  2. Každý student, který uzavřel studium a neabsolvoval všechny části SSZ v červnovém  a nebo v zářijovém termínu, se v době řádného zápisu musí zapsat k dalšímu úseku studia.

 


prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkanPoslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: