Usnesení Akademického senátu KTF UK z řádného zasedání dne 6. dubna 2006

Č.j.: 708/06

V Praze dne 6. dubna 2006Usnesení Akademického senátu KTF UK

z řádného zasedání

dne 6. dubna 2006:

1. a) AS KTF schvaluje program zasedání v takto předložené podobě:


1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2005


4. Schválení výroční zprávy  o činnosti za rok 2005


5. Vyjádření k novému oboru


6. Doplnění disciplinární komise


7. Různé


b) AS KTF schválil zápis ze zasedání dne 2. března 2006.

2. AS KTF schvaluje výroční zprávu o hospodaření za rok 2005.3. AS KTF schvaluje výroční zprávu o činnosti za rok 2005.4. AS KTF doporučuje v rámci studijního programu Teologie akreditovat obor Křesťanská humanitární a misijní práce.5. AS KTF schvaluje návrh děkana jmenovat členy disciplinární komise Jaroslava Brože, Th.D., S.S.L. a Mgr. Viktora Kubíka.ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTFPoslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: